Wie lautet das Jahreshoch 2019 (XETRA-Schlusskurs)

Beiträge: 118
Zugriffe: 46.477 / Heute: 11
Gruppe: DAX JAHRES-TIPPER   Forum: Börse
DAX 15.724,79 +0,87% Perf. seit Threadbeginn:   ---
 
Wie lautet das Jahreshoch 2019 (XETRA-Schlusskurs) Zimtstern
Zimtstern:

☆Jahreshoch 2019_59. Tipp...10.711_Zimtstern

12
03.01.19 11:21
#76

Wie lautet das Jahreshoch 2019 (XETRA-Schlusskurs) ?
=============================================
Einfügen mit Tipp-Nr  Tipp (geordnet nach DAX Tipphöhe) und User
Abgabe bis zum 10.01.2019 11:00 Uhr !
Bei Gleichheit entscheidet die zeitliche Abgabe der Tipps !  
=============================================
30. Tipp.... 5.270....Muhakl
59. Tipp...10.711....Zimtstern
49. Tipp...10.808....Peacock
47. Tipp...10.923....rgfttx
46. Tipp...11.000....Warp
41. Tipp...11.206... Zuckerberg
39. Tipp...11.333....1yotta
37. Tipp...11.500....EiskalterEngel
34. Tipp...11.651....Maligree
02. Tipp...11.670....Floyd07
36. Tipp...11.835....Tridecagon
21. Tipp...11.918....1.FCK
42. Tipp...12.058....karma
50. Tipp...12.100....ToMeister
03. Tipp...12.163....User Alpha
58. Tipp...12.233...BackhandSmash
10. Tipp...12.302....Feuerstarter
24. Tipp...12.395....DAXii
07. Tipp...12.466.....LaOla
23. Tipp...12.559....Specnaz.
04. Tipp...12.681....DAX25000
38. Tipp...12.718....der Sonnenkönnig
33. Tipp...12.759....Fibonacci.
17. Tipp...12.799....SagittariusA
48. Tipp...12.808....SyncMaster17
44. Tipp.. 12.825....CortAna
11. Tipp...12.847....martin30sm
53. Tipp...12.855... EveningStar
51. Tipp...12.865....Terminator100
31.Tipp... 12.888....DAX10000
22. Tipp...12.918....Georg_Büchner
57. Tipp...12.966....TOP_SELLER
52. Tipp...12.998...c.hris
13. Tipp...13.024....Kepler
08. Tipp...13.124....Deep Impact
40. Tipp...13.162.... TURBO_BULL
35. Tipp...13.182....Null_Null_Sieben
27. Tipp.. 13.201.... sfoa
20. Tipp...13.229....Asterix18
28. Tipp...13.283.....Xetra-DAX
09. Tipp...13.333... carefree
43. Tipp...13.400... Locky
18. Tipp...13.449....Prognostix
01. Tipp...13.560....Nibiru
19. Tipp...13.585...pepepe
45. Tipp...13.618....AIDAsol
05. Tipp...13.629....DA_BUA
29. Tipp...13.648....Zitroneneis
26. Tipp...13.701....Hanging_Man
06. Tipp...13.777... Eckrentner  
14. Tipp...13.890....Turbo_Prinz
32. Tipp...13.941....roller coaster
16. Tipp...14.000....Beyond
12. Tipp...14.106... time traveler  
25. Tipp...14.111....Zickzackmaus
56. Tipp...14.200...FredoTorpedo
15. Tipp...14.390....MaJoLa
55. Tipp...14.900....Zeitungsleser
54. Tipp...15647... Carmelita  
Wie lautet das Jahreshoch 2019 (XETRA-Schlusskurs) Straight Flush
Straight Flush:

Jahreshoch 2019_60.Tipp...11.422....Straight Flush

11
03.01.19 11:42
#77
Wie lautet das Jahreshoch 2019 (XETRA-Schlusskurs) ?
=============================================
Einfügen mit Tipp-Nr  Tipp (geordnet nach DAX Tipphöhe) und User
Abgabe bis zum 10.01.2019 11:00 Uhr !
Bei Gleichheit entscheidet die zeitliche Abgabe der Tipps !  
=============================================
30. Tipp.... 5.270....Muhakl
59. Tipp...10.711....Zimtstern
49. Tipp...10.808....Peacock
47. Tipp...10.923....rgfttx
46. Tipp...11.000....Warp
41. Tipp...11.206... Zuckerberg
39. Tipp...11.333....1yotta
60. Tipp...11.422....Straight Flush
37. Tipp...11.500....EiskalterEngel
34. Tipp...11.651....Maligree
02. Tipp...11.670....Floyd07
36. Tipp...11.835....Tridecagon
21. Tipp...11.918....1.FCK
42. Tipp...12.058....karma
50. Tipp...12.100....ToMeister
03. Tipp...12.163....User Alpha
58. Tipp...12.233...BackhandSmash
10. Tipp...12.302....Feuerstarter
24. Tipp...12.395....DAXii
07. Tipp...12.466.....LaOla
23. Tipp...12.559....Specnaz.
04. Tipp...12.681....DAX25000
38. Tipp...12.718....der Sonnenkönnig
33. Tipp...12.759....Fibonacci.
17. Tipp...12.799....SagittariusA
48. Tipp...12.808....SyncMaster17
44. Tipp.. 12.825....CortAna
11. Tipp...12.847....martin30sm
53. Tipp...12.855... EveningStar
51. Tipp...12.865....Terminator100
31.Tipp... 12.888....DAX10000
22. Tipp...12.918....Georg_Büchner
57. Tipp...12.966....TOP_SELLER
52. Tipp...12.998...c.hris
13. Tipp...13.024....Kepler
08. Tipp...13.124....Deep Impact
40. Tipp...13.162.... TURBO_BULL
35. Tipp...13.182....Null_Null_Sieben
27. Tipp.. 13.201.... sfoa
20. Tipp...13.229....Asterix18
28. Tipp...13.283.....Xetra-DAX
09. Tipp...13.333... carefree
43. Tipp...13.400... Locky
18. Tipp...13.449....Prognostix
01. Tipp...13.560....Nibiru
19. Tipp...13.585...pepepe
45. Tipp...13.618....AIDAsol
05. Tipp...13.629....DA_BUA
29. Tipp...13.648....Zitroneneis
26. Tipp...13.701....Hanging_Man
06. Tipp...13.777... Eckrentner  
14. Tipp...13.890....Turbo_Prinz
32. Tipp...13.941....roller coaster
16. Tipp...14.000....Beyond
12. Tipp...14.106... time traveler  
25. Tipp...14.111....Zickzackmaus
56. Tipp...14.200...FredoTorpedo
15. Tipp...14.390....MaJoLa
55. Tipp...14.900....Zeitungsleser
54. Tipp...15647... Carmelita    
Wie lautet das Jahreshoch 2019 (XETRA-Schlusskurs) Schwarzer_Schwan
Schwarzer_S.:

Jahreshoch 2019_61. Tipp_12.839_Schwarzer_Schwan

10
05.01.19 12:05
#78

Wie lautet das Jahreshoch 2019 (XETRA-Schlusskurs) ?
=============================================
Einfügen mit Tipp-Nr  Tipp (geordnet nach DAX Tipphöhe) und User
Abgabe bis zum 10.01.2019 11:00 Uhr !
Bei Gleichheit entscheidet die zeitliche Abgabe der Tipps !  
=============================================
30. Tipp.... 5.270....Muhakl
59. Tipp...10.711....Zimtstern
49. Tipp...10.808....Peacock
47. Tipp...10.923....rgfttx
46. Tipp...11.000....Warp
41. Tipp...11.206... Zuckerberg
39. Tipp...11.333....1yotta
60. Tipp...11.422....Straight Flush
37. Tipp...11.500....EiskalterEngel
34. Tipp...11.651....Maligree
02. Tipp...11.670....Floyd07
36. Tipp...11.835....Tridecagon
21. Tipp...11.918....1.FCK
42. Tipp...12.058....karma
50. Tipp...12.100....ToMeister
03. Tipp...12.163....User Alpha
58. Tipp...12.233...BackhandSmash
10. Tipp...12.302....Feuerstarter
24. Tipp...12.395....DAXii
07. Tipp...12.466.....LaOla
23. Tipp...12.559....Specnaz.
04. Tipp...12.681....DAX25000
38. Tipp...12.718....der Sonnenkönnig
33. Tipp...12.759....Fibonacci.
17. Tipp...12.799....SagittariusA
48. Tipp...12.808....SyncMaster17
44. Tipp.. 12.825....CortAna
61. Tipp...12.839....Schwarzer_Schwan
11. Tipp...12.847....martin30sm
53. Tipp...12.855... EveningStar
51. Tipp...12.865....Terminator100
31.Tipp... 12.888....DAX10000
22. Tipp...12.918....Georg_Büchner
57. Tipp...12.966....TOP_SELLER
52. Tipp...12.998...c.hris
13. Tipp...13.024....Kepler
08. Tipp...13.124....Deep Impact
40. Tipp...13.162.... TURBO_BULL
35. Tipp...13.182....Null_Null_Sieben
27. Tipp.. 13.201.... sfoa
20. Tipp...13.229....Asterix18
28. Tipp...13.283.....Xetra-DAX
09. Tipp...13.333... carefree
43. Tipp...13.400... Locky
18. Tipp...13.449....Prognostix
01. Tipp...13.560....Nibiru
19. Tipp...13.585...pepepe
45. Tipp...13.618....AIDAsol
05. Tipp...13.629....DA_BUA
29. Tipp...13.648....Zitroneneis
26. Tipp...13.701....Hanging_Man
06. Tipp...13.777... Eckrentner  
14. Tipp...13.890....Turbo_Prinz
32. Tipp...13.941....roller coaster
16. Tipp...14.000....Beyond
12. Tipp...14.106... time traveler  
25. Tipp...14.111....Zickzackmaus
56. Tipp...14.200...FredoTorpedo
15. Tipp...14.390....MaJoLa
55. Tipp...14.900....Zeitungsleser
54. Tipp...15647... Carmelita    
Wie lautet das Jahreshoch 2019 (XETRA-Schlusskurs) laplace
laplace:

Jahreshoch 2019...62. Tipp...11.701...laplace

9
05.01.19 14:24
#79


Wie lautet das Jahreshoch 2019 (XETRA-Schlusskurs) ?
=============================================
Einfügen mit Tipp-Nr  Tipp (geordnet nach DAX Tipphöhe) und User
Abgabe bis zum 10.01.2019 11:00 Uhr !
Bei Gleichheit entscheidet die zeitliche Abgabe der Tipps !  
=============================================
30. Tipp.... 5.270....Muhakl
59. Tipp...10.711....Zimtstern
49. Tipp...10.808....Peacock
47. Tipp...10.923....rgfttx
46. Tipp...11.000....Warp
41. Tipp...11.206... Zuckerberg
39. Tipp...11.333....1yotta
60. Tipp...11.422....Straight Flush
37. Tipp...11.500....EiskalterEngel
34. Tipp...11.651....Maligree
02. Tipp...11.670....Floyd07
62. Tipp...11.701...laplace
36. Tipp...11.835....Tridecagon
21. Tipp...11.918....1.FCK
42. Tipp...12.058....karma
50. Tipp...12.100....ToMeister
03. Tipp...12.163....User Alpha
58. Tipp...12.233...BackhandSmash
10. Tipp...12.302....Feuerstarter
24. Tipp...12.395....DAXii
07. Tipp...12.466.....LaOla
23. Tipp...12.559....Specnaz.
04. Tipp...12.681....DAX25000
38. Tipp...12.718....der Sonnenkönnig
33. Tipp...12.759....Fibonacci.
17. Tipp...12.799....SagittariusA
48. Tipp...12.808....SyncMaster17
44. Tipp.. 12.825....CortAna
61. Tipp...12.839....Schwarzer_Schwan
11. Tipp...12.847....martin30sm
53. Tipp...12.855... EveningStar
51. Tipp...12.865....Terminator100
31.Tipp... 12.888....DAX10000
22. Tipp...12.918....Georg_Büchner
57. Tipp...12.966....TOP_SELLER
52. Tipp...12.998...c.hris
13. Tipp...13.024....Kepler
08. Tipp...13.124....Deep Impact
40. Tipp...13.162.... TURBO_BULL
35. Tipp...13.182....Null_Null_Sieben
27. Tipp.. 13.201.... sfoa
20. Tipp...13.229....Asterix18

28. Tipp...13.283.....Xetra-DAX
09. Tipp...13.333... carefree
43. Tipp...13.400... Locky
18. Tipp...13.449....Prognostix
01. Tipp...13.560....Nibiru
19. Tipp...13.585...pepepe
45. Tipp...13.618....AIDAsol
05. Tipp...13.629....DA_BUA
29. Tipp...13.648....Zitroneneis
26. Tipp...13.701....Hanging_Man
06. Tipp...13.777... Eckrentner  
14. Tipp...13.890....Turbo_Prinz
32. Tipp...13.941....roller coaster
16. Tipp...14.000....Beyond
12. Tipp...14.106... time traveler  
25. Tipp...14.111....Zickzackmaus
56. Tipp...14.200...FredoTorpedo
15. Tipp...14.390....MaJoLa
55. Tipp...14.900....Zeitungsleser
54. Tipp...15647... Carmelita    
Wie lautet das Jahreshoch 2019 (XETRA-Schlusskurs) mr.singh
mr.singh:

Jahreshoch 2019...63. Tipp...12.512...mr.singh

9
07.01.19 09:05
#80
30. Tipp.... 5.270....Muhakl
59. Tipp...10.711....Zimtstern
49. Tipp...10.808....Peacock
47. Tipp...10.923....rgfttx
46. Tipp...11.000....Warp
41. Tipp...11.206... Zuckerberg
39. Tipp...11.333....1yotta
60. Tipp...11.422....Straight Flush
37. Tipp...11.500....EiskalterEngel
34. Tipp...11.651....Maligree
02. Tipp...11.670....Floyd07
62. Tipp...11.701...laplace
36. Tipp...11.835....Tridecagon
21. Tipp...11.918....1.FCK
42. Tipp...12.058....karma
50. Tipp...12.100....ToMeister
03. Tipp...12.163....User Alpha
58. Tipp...12.233...BackhandSmash
10. Tipp...12.302....Feuerstarter
24. Tipp...12.395....DAXii
07. Tipp...12.466.....LaOla
63. Tipp...12.512...mr.singh
23. Tipp...12.559....Specnaz.
04. Tipp...12.681....DAX25000
38. Tipp...12.718....der Sonnenkönnig
33. Tipp...12.759....Fibonacci.
17. Tipp...12.799....SagittariusA
48. Tipp...12.808....SyncMaster17
44. Tipp.. 12.825....CortAna
61. Tipp...12.839....Schwarzer_Schwan
11. Tipp...12.847....martin30sm
53. Tipp...12.855... EveningStar
51. Tipp...12.865....Terminator100
31.Tipp... 12.888....DAX10000
22. Tipp...12.918....Georg_Büchner
57. Tipp...12.966....TOP_SELLER
52. Tipp...12.998...c.hris
13. Tipp...13.024....Kepler
08. Tipp...13.124....Deep Impact
40. Tipp...13.162.... TURBO_BULL
35. Tipp...13.182....Null_Null_Sieben
27. Tipp.. 13.201.... sfoa
20. Tipp...13.229....Asterix18
28. Tipp...13.283.....Xetra-DAX
09. Tipp...13.333... carefree
43. Tipp...13.400... Locky
18. Tipp...13.449....Prognostix
01. Tipp...13.560....Nibiru
19. Tipp...13.585...pepepe
45. Tipp...13.618....AIDAsol
05. Tipp...13.629....DA_BUA
29. Tipp...13.648....Zitroneneis
26. Tipp...13.701....Hanging_Man
06. Tipp...13.777... Eckrentner  
14. Tipp...13.890....Turbo_Prinz
32. Tipp...13.941....roller coaster
16. Tipp...14.000....Beyond
12. Tipp...14.106... time traveler  
25. Tipp...14.111....Zickzackmaus
56. Tipp...14.200...FredoTorpedo
15. Tipp...14.390....MaJoLa
55. Tipp...14.900....Zeitungsleser
54. Tipp...15647... Carmelita      
Wie lautet das Jahreshoch 2019 (XETRA-Schlusskurs) league leader
league leader:

Jahreshoch 2019 64. Tipp...12.537..league leader

7
07.01.19 15:27
#81

30. Tipp.... 5.270....Muhakl
59. Tipp...10.711....Zimtstern
49. Tipp...10.808....Peacock
47. Tipp...10.923....rgfttx
46. Tipp...11.000....Warp
41. Tipp...11.206... Zuckerberg
39. Tipp...11.333....1yotta
60. Tipp...11.422....Straight Flush
37. Tipp...11.500....EiskalterEngel
34. Tipp...11.651....Maligree
02. Tipp...11.670....Floyd07
62. Tipp...11.701...laplace
36. Tipp...11.835....Tridecagon
21. Tipp...11.918....1.FCK
42. Tipp...12.058....karma
50. Tipp...12.100....ToMeister
03. Tipp...12.163....User Alpha
58. Tipp...12.233...BackhandSmash
10. Tipp...12.302....Feuerstarter
24. Tipp...12.395....DAXii
07. Tipp...12.466.....LaOla
63. Tipp...12.512...mr.singh
64. Tipp...12.537..league leader
23. Tipp...12.559....Specnaz.
04. Tipp...12.681....DAX25000
38. Tipp...12.718....der Sonnenkönnig
33. Tipp...12.759....Fibonacci.
17. Tipp...12.799....SagittariusA
48. Tipp...12.808....SyncMaster17
44. Tipp.. 12.825....CortAna
61. Tipp...12.839....Schwarzer_Schwan
11. Tipp...12.847....martin30sm
53. Tipp...12.855... EveningStar
51. Tipp...12.865....Terminator100
31.Tipp... 12.888....DAX10000
22. Tipp...12.918....Georg_Büchner
57. Tipp...12.966....TOP_SELLER
52. Tipp...12.998...c.hris
13. Tipp...13.024....Kepler
08. Tipp...13.124....Deep Impact
40. Tipp...13.162.... TURBO_BULL
35. Tipp...13.182....Null_Null_Sieben
27. Tipp.. 13.201.... sfoa
20. Tipp...13.229....Asterix18
28. Tipp...13.283.....Xetra-DAX
09. Tipp...13.333... carefree
43. Tipp...13.400... Locky
18. Tipp...13.449....Prognostix
01. Tipp...13.560....Nibiru
19. Tipp...13.585...pepepe
45. Tipp...13.618....AIDAsol
05. Tipp...13.629....DA_BUA
29. Tipp...13.648....Zitroneneis
26. Tipp...13.701....Hanging_Man
06. Tipp...13.777... Eckrentner  
14. Tipp...13.890....Turbo_Prinz
32. Tipp...13.941....roller coaster
16. Tipp...14.000....Beyond
12. Tipp...14.106... time traveler  
25. Tipp...14.111....Zickzackmaus
56. Tipp...14.200...FredoTorpedo
15. Tipp...14.390....MaJoLa
55. Tipp...14.900....Zeitungsleser
54. Tipp...15647... Carmelita      
Wie lautet das Jahreshoch 2019 (XETRA-Schlusskurs) MisterDAX
MisterDAX:

🎉 Jahreshoch 2019 65. Tipp_13.363_MisterDAX

55
07.01.19 16:04
#82
Wie lautet das Jahreshoch 2019 (XETRA-Schlusskurs) ?
=============================================
Einfügen mit Tipp-Nr  Tipp (geordnet nach DAX Tipphöhe) und User
Abgabe bis zum 10.01.2019 11:00 Uhr !
Bei Gleichheit entscheidet die zeitliche Abgabe der Tipps !  
=============================================
30. Tipp.... 5.270....Muhakl
59. Tipp...10.711....Zimtstern
49. Tipp...10.808....Peacock
47. Tipp...10.923....rgfttx
46. Tipp...11.000....Warp
41. Tipp...11.206... Zuckerberg
39. Tipp...11.333....1yotta
60. Tipp...11.422....Straight Flush
37. Tipp...11.500....EiskalterEngel
34. Tipp...11.651....Maligree
02. Tipp...11.670....Floyd07
62. Tipp...11.701...laplace
36. Tipp...11.835....Tridecagon
21. Tipp...11.918....1.FCK
42. Tipp...12.058....karma
50. Tipp...12.100....ToMeister
03. Tipp...12.163....User Alpha
58. Tipp...12.233...BackhandSmash
10. Tipp...12.302....Feuerstarter
24. Tipp...12.395....DAXii
07. Tipp...12.466.....LaOla
63. Tipp...12.512...mr.singh
64. Tipp...12.537..league leader
23. Tipp...12.559....Specnaz.
04. Tipp...12.681....DAX25000
38. Tipp...12.718....der Sonnenkönnig
33. Tipp...12.759....Fibonacci.
17. Tipp...12.799....SagittariusA
48. Tipp...12.808....SyncMaster17
44. Tipp.. 12.825....CortAna
61. Tipp...12.839....Schwarzer_Schwan
11. Tipp...12.847....martin30sm
53. Tipp...12.855... EveningStar
51. Tipp...12.865....Terminator100
31.Tipp... 12.888....DAX10000
22. Tipp...12.918....Georg_Büchner
57. Tipp...12.966....TOP_SELLER
52. Tipp...12.998...c.hris
13. Tipp...13.024....Kepler
08. Tipp...13.124....Deep Impact
40. Tipp...13.162.... TURBO_BULL
35. Tipp...13.182....Null_Null_Sieben

27. Tipp.. 13.201.... sfoa
20. Tipp...13.229....Asterix18
28. Tipp...13.283.....Xetra-DAX
09. Tipp...13.333... carefree
65. Tipp...13.363...MisterDAX
43. Tipp...13.400... Locky
18. Tipp...13.449....Prognostix
01. Tipp...13.560....Nibiru
19. Tipp...13.585...pepepe
45. Tipp...13.618....AIDAsol
05. Tipp...13.629....DA_BUA
29. Tipp...13.648....Zitroneneis
26. Tipp...13.701....Hanging_Man
06. Tipp...13.777... Eckrentner  
14. Tipp...13.890....Turbo_Prinz
32. Tipp...13.941....roller coaster
16. Tipp...14.000....Beyond
12. Tipp...14.106... time traveler  
25. Tipp...14.111....Zickzackmaus
56. Tipp...14.200...FredoTorpedo
15. Tipp...14.390....MaJoLa
55. Tipp...14.900....Zeitungsleser
54. Tipp...15647... Carmelita      
Wie lautet das Jahreshoch 2019 (XETRA-Schlusskurs) 1.Platz
1.Platz:

Jahreshoch 2019 66. Tipp...13.075....1.Platz

7
08.01.19 13:28
#83

Wie lautet das Jahreshoch 2019 (XETRA-Schlusskurs) ?
=============================================
Einfügen mit Tipp-Nr  Tipp (geordnet nach DAX Tipphöhe) und User
Abgabe bis zum 10.01.2019 11:00 Uhr !
Bei Gleichheit entscheidet die zeitliche Abgabe der Tipps !  
=============================================
30. Tipp.... 5.270....Muhakl
59. Tipp...10.711....Zimtstern
49. Tipp...10.808....Peacock
47. Tipp...10.923....rgfttx
46. Tipp...11.000....Warp
41. Tipp...11.206... Zuckerberg
39. Tipp...11.333....1yotta
60. Tipp...11.422....Straight Flush
37. Tipp...11.500....EiskalterEngel
34. Tipp...11.651....Maligree
02. Tipp...11.670....Floyd07
62. Tipp...11.701...laplace
36. Tipp...11.835....Tridecagon
21. Tipp...11.918....1.FCK
42. Tipp...12.058....karma
50. Tipp...12.100....ToMeister
03. Tipp...12.163....User Alpha
58. Tipp...12.233...BackhandSmash
10. Tipp...12.302....Feuerstarter
24. Tipp...12.395....DAXii
07. Tipp...12.466.....LaOla
63. Tipp...12.512...mr.singh
64. Tipp...12.537..league leader
23. Tipp...12.559....Specnaz.
04. Tipp...12.681....DAX25000
38. Tipp...12.718....der Sonnenkönnig
33. Tipp...12.759....Fibonacci.
17. Tipp...12.799....SagittariusA
48. Tipp...12.808....SyncMaster17
44. Tipp.. 12.825....CortAna
61. Tipp...12.839....Schwarzer_Schwan
11. Tipp...12.847....martin30sm
53. Tipp...12.855... EveningStar
51. Tipp...12.865....Terminator100
31.Tipp... 12.888....DAX10000
22. Tipp...12.918....Georg_Büchner
57. Tipp...12.966....TOP_SELLER
52. Tipp...12.998...c.hris
13. Tipp...13.024....Kepler
66. Tipp...13.075....1.Platz
08. Tipp...13.124....Deep Impact
40. Tipp...13.162.... TURBO_BULL

35. Tipp...13.182....Null_Null_Sieben
27. Tipp.. 13.201.... sfoa
20. Tipp...13.229....Asterix18
28. Tipp...13.283.....Xetra-DAX
09. Tipp...13.333... carefree
65. Tipp...13.363...MisterDAX
43. Tipp...13.400... Locky
18. Tipp...13.449....Prognostix
01. Tipp...13.560....Nibiru
19. Tipp...13.585...pepepe
45. Tipp...13.618....AIDAsol
05. Tipp...13.629....DA_BUA
29. Tipp...13.648....Zitroneneis
26. Tipp...13.701....Hanging_Man
06. Tipp...13.777... Eckrentner  
14. Tipp...13.890....Turbo_Prinz
32. Tipp...13.941....roller coaster
16. Tipp...14.000....Beyond
12. Tipp...14.106... time traveler  
25. Tipp...14.111....Zickzackmaus
56. Tipp...14.200...FredoTorpedo
15. Tipp...14.390....MaJoLa
55. Tipp...14.900....Zeitungsleser
54. Tipp...15.647... Carmelita        
Der ARIVA.DE Newsletter
Bleiben Sie informiert mit dem
wöchentlichen Marktüberblick
von ARIVA.DE!
E-Mail-Adresse
Ich möchte Benachrichtigungen von ARIVA.DE erhalten.
Ja, ich habe die Datenschutzhinweise gelesen und akzeptiert (Pflichtfeld).
Wie lautet das Jahreshoch 2019 (XETRA-Schlusskurs) _Admin
_Admin:

Schlusskurs2019 67. Tipp...13.000..._Admin

6
08.01.19 13:37
#84


Wie lautet das Jahreshoch 2019 (XETRA-Schlusskurs) ?
=============================================
Einfügen mit Tipp-Nr  Tipp (geordnet nach DAX Tipphöhe) und User
Abgabe bis zum 10.01.2019 11:00 Uhr !
Bei Gleichheit entscheidet die zeitliche Abgabe der Tipps !  
=============================================
30. Tipp.... 5.270....Muhakl
59. Tipp...10.711....Zimtstern
49. Tipp...10.808....Peacock
47. Tipp...10.923....rgfttx
46. Tipp...11.000....Warp
41. Tipp...11.206... Zuckerberg
39. Tipp...11.333....1yotta
60. Tipp...11.422....Straight Flush
37. Tipp...11.500....EiskalterEngel
34. Tipp...11.651....Maligree
02. Tipp...11.670....Floyd07
62. Tipp...11.701...laplace
36. Tipp...11.835....Tridecagon
21. Tipp...11.918....1.FCK
42. Tipp...12.058....karma
50. Tipp...12.100....ToMeister
03. Tipp...12.163....User Alpha
58. Tipp...12.233...BackhandSmash
10. Tipp...12.302....Feuerstarter
24. Tipp...12.395....DAXii
07. Tipp...12.466.....LaOla
63. Tipp...12.512...mr.singh
64. Tipp...12.537..league leader
23. Tipp...12.559....Specnaz.
04. Tipp...12.681....DAX25000
38. Tipp...12.718....der Sonnenkönnig
33. Tipp...12.759....Fibonacci.
17. Tipp...12.799....SagittariusA
48. Tipp...12.808....SyncMaster17
44. Tipp.. 12.825....CortAna
61. Tipp...12.839....Schwarzer_Schwan
11. Tipp...12.847....martin30sm
53. Tipp...12.855... EveningStar
51. Tipp...12.865....Terminator100
31.Tipp... 12.888....DAX10000
22. Tipp...12.918....Georg_Büchner
57. Tipp...12.966....TOP_SELLER
52. Tipp...12.998...c.hris
67. Tipp...13.000..._Admin
13. Tipp...13.024....Kepler
66. Tipp...13.075....1.Platz
08. Tipp...13.124....Deep Impact

40. Tipp...13.162.... TURBO_BULL
35. Tipp...13.182....Null_Null_Sieben
27. Tipp.. 13.201.... sfoa
20. Tipp...13.229....Asterix18
28. Tipp...13.283.....Xetra-DAX
09. Tipp...13.333... carefree
65. Tipp...13.363...MisterDAX
43. Tipp...13.400... Locky
18. Tipp...13.449....Prognostix
01. Tipp...13.560....Nibiru
19. Tipp...13.585...pepepe
45. Tipp...13.618....AIDAsol
05. Tipp...13.629....DA_BUA
29. Tipp...13.648....Zitroneneis
26. Tipp...13.701....Hanging_Man
06. Tipp...13.777... Eckrentner  
14. Tipp...13.890....Turbo_Prinz
32. Tipp...13.941....roller coaster
16. Tipp...14.000....Beyond
12. Tipp...14.106... time traveler  
25. Tipp...14.111....Zickzackmaus
56. Tipp...14.200...FredoTorpedo
15. Tipp...14.390....MaJoLa
55. Tipp...14.900....Zeitungsleser
54. Tipp...15.647... Carmelita        
Wie lautet das Jahreshoch 2019 (XETRA-Schlusskurs) Nagrudnik
Nagrudnik:

Jahreshoch 2019 68. Tipp...12.001... Nagrudnik

6
08.01.19 13:54
#85
Wie lautet das Jahreshoch 2019 (XETRA-Schlusskurs) ?
=============================================
Einfügen mit Tipp-Nr  Tipp (geordnet nach DAX Tipphöhe) und User
Abgabe bis zum 10.01.2019 11:00 Uhr !
Bei Gleichheit entscheidet die zeitliche Abgabe der Tipps !  
=============================================
30. Tipp.... 5.270....Muhakl
59. Tipp...10.711....Zimtstern
49. Tipp...10.808....Peacock
47. Tipp...10.923....rgfttx
46. Tipp...11.000....Warp
41. Tipp...11.206... Zuckerberg
39. Tipp...11.333....1yotta
60. Tipp...11.422....Straight Flush
37. Tipp...11.500....EiskalterEngel
34. Tipp...11.651....Maligree
02. Tipp...11.670....Floyd07
62. Tipp...11.701...laplace
36. Tipp...11.835....Tridecagon
21. Tipp...11.918....1.FCK
68. Tipp...12.001... Nagrudnik
42. Tipp...12.058....karma
50. Tipp...12.100....ToMeister
03. Tipp...12.163....User Alpha
58. Tipp...12.233...BackhandSmash
10. Tipp...12.302....Feuerstarter
24. Tipp...12.395....DAXii
07. Tipp...12.466.....LaOla
63. Tipp...12.512...mr.singh
64. Tipp...12.537..league leader
23. Tipp...12.559....Specnaz.
04. Tipp...12.681....DAX25000
38. Tipp...12.718....der Sonnenkönnig
33. Tipp...12.759....Fibonacci.
17. Tipp...12.799....SagittariusA
48. Tipp...12.808....SyncMaster17
44. Tipp.. 12.825....CortAna
61. Tipp...12.839....Schwarzer_Schwan
11. Tipp...12.847....martin30sm
53. Tipp...12.855... EveningStar
51. Tipp...12.865....Terminator100
31.Tipp... 12.888....DAX10000
22. Tipp...12.918....Georg_Büchner
57. Tipp...12.966....TOP_SELLER
52. Tipp...12.998...c.hris
67. Tipp...13.000..._Admin
13. Tipp...13.024....Kepler
66. Tipp...13.075....1.Platz
08. Tipp...13.124....Deep Impact

40. Tipp...13.162.... TURBO_BULL
35. Tipp...13.182....Null_Null_Sieben
27. Tipp.. 13.201.... sfoa
20. Tipp...13.229....Asterix18
28. Tipp...13.283.....Xetra-DAX
09. Tipp...13.333... carefree
65. Tipp...13.363...MisterDAX
43. Tipp...13.400... Locky
18. Tipp...13.449....Prognostix
01. Tipp...13.560....Nibiru
19. Tipp...13.585...pepepe
45. Tipp...13.618....AIDAsol
05. Tipp...13.629....DA_BUA
29. Tipp...13.648....Zitroneneis
26. Tipp...13.701....Hanging_Man
06. Tipp...13.777... Eckrentner  
14. Tipp...13.890....Turbo_Prinz
32. Tipp...13.941....roller coaster
16. Tipp...14.000....Beyond
12. Tipp...14.106... time traveler  
25. Tipp...14.111....Zickzackmaus
56. Tipp...14.200...FredoTorpedo
15. Tipp...14.390....MaJoLa
55. Tipp...14.900....Zeitungsleser
54. Tipp...15.647... Carmelita      
Wie lautet das Jahreshoch 2019 (XETRA-Schlusskurs) Number_One
Number_One:

Jahreshoch 2019 69. Tipp...14.179....Number_One

7
08.01.19 14:16
#86

Wie lautet das Jahreshoch 2019 (XETRA-Schlusskurs) ?
=============================================
Einfügen mit Tipp-Nr  Tipp (geordnet nach DAX Tipphöhe) und User
Abgabe bis zum 10.01.2019 11:00 Uhr !
Bei Gleichheit entscheidet die zeitliche Abgabe der Tipps !  
=============================================
30. Tipp.... 5.270....Muhakl
59. Tipp...10.711....Zimtstern
49. Tipp...10.808....Peacock
47. Tipp...10.923....rgfttx
46. Tipp...11.000....Warp
41. Tipp...11.206... Zuckerberg
39. Tipp...11.333....1yotta
60. Tipp...11.422....Straight Flush
37. Tipp...11.500....EiskalterEngel
34. Tipp...11.651....Maligree
02. Tipp...11.670....Floyd07
62. Tipp...11.701...laplace
36. Tipp...11.835....Tridecagon
21. Tipp...11.918....1.FCK
68. Tipp...12.001... Nagrudnik
42. Tipp...12.058....karma
50. Tipp...12.100....ToMeister
03. Tipp...12.163....User Alpha
58. Tipp...12.233...BackhandSmash
10. Tipp...12.302....Feuerstarter
24. Tipp...12.395....DAXii
07. Tipp...12.466.....LaOla
63. Tipp...12.512...mr.singh
64. Tipp...12.537..league leader
23. Tipp...12.559....Specnaz.
04. Tipp...12.681....DAX25000
38. Tipp...12.718....der Sonnenkönnig
33. Tipp...12.759....Fibonacci.
17. Tipp...12.799....SagittariusA
48. Tipp...12.808....SyncMaster17
44. Tipp.. 12.825....CortAna
61. Tipp...12.839....Schwarzer_Schwan
11. Tipp...12.847....martin30sm
53. Tipp...12.855... EveningStar
51. Tipp...12.865....Terminator100
31.Tipp... 12.888....DAX10000
22. Tipp...12.918....Georg_Büchner
57. Tipp...12.966....TOP_SELLER
52. Tipp...12.998...c.hris
67. Tipp...13.000..._Admin
13. Tipp...13.024....Kepler
66. Tipp...13.075....1.Platz
08. Tipp...13.124....Deep Impact

40. Tipp...13.162.... TURBO_BULL
35. Tipp...13.182....Null_Null_Sieben
27. Tipp.. 13.201.... sfoa
20. Tipp...13.229....Asterix18
28. Tipp...13.283.....Xetra-DAX
09. Tipp...13.333... carefree
65. Tipp...13.363...MisterDAX
43. Tipp...13.400... Locky
18. Tipp...13.449....Prognostix
01. Tipp...13.560....Nibiru
19. Tipp...13.585...pepepe
45. Tipp...13.618....AIDAsol
05. Tipp...13.629....DA_BUA
29. Tipp...13.648....Zitroneneis
26. Tipp...13.701....Hanging_Man
06. Tipp...13.777... Eckrentner  
14. Tipp...13.890....Turbo_Prinz
32. Tipp...13.941....roller coaster
16. Tipp...14.000....Beyond
12. Tipp...14.106... time traveler  
25. Tipp...14.111....Zickzackmaus
69. Tipp...14.179....Number_One
56. Tipp...14.200...FredoTorpedo
15. Tipp...14.390....MaJoLa
55. Tipp...14.900....Zeitungsleser
54. Tipp...15.647... Carmelita      
Wie lautet das Jahreshoch 2019 (XETRA-Schlusskurs) Trinkfix
Trinkfix:

Daxjahreshoch 2019 70. Tipp ..Trinkfix

13
09.01.19 10:57
#87
Wie lautet das Jahreshoch 2019 (XETRA-Schlusskurs) ?
=============================================
Einfügen mit Tipp-Nr  Tipp (geordnet nach DAX Tipphöhe) und User
Abgabe bis zum 10.01.2019 11:00 Uhr !
Bei Gleichheit entscheidet die zeitliche Abgabe der Tipps !  
=============================================
30. Tipp.... 5.270....Muhakl
59. Tipp...10.711....Zimtstern
49. Tipp...10.808....Peacock
47. Tipp...10.923....rgfttx
46. Tipp...11.000....Warp
41. Tipp...11.206... Zuckerberg
39. Tipp...11.333....1yotta
60. Tipp...11.422....Straight Flush
37. Tipp...11.500....EiskalterEngel
34. Tipp...11.651....Maligree
02. Tipp...11.670....Floyd07
62. Tipp...11.701...laplace
36. Tipp...11.835....Tridecagon
21. Tipp...11.918....1.FCK
68. Tipp...12.001... Nagrudnik
42. Tipp...12.058....karma
50. Tipp...12.100....ToMeister
03. Tipp...12.163....User Alpha
58. Tipp...12.233...BackhandSmash
10. Tipp...12.302....Feuerstarter
24. Tipp...12.395....DAXii
07. Tipp...12.466.....LaOla
63. Tipp...12.512...mr.singh
64. Tipp...12.537..league leader
23. Tipp...12.559....Specnaz.
04. Tipp...12.681....DAX25000
38. Tipp...12.718....der Sonnenkönnig
33. Tipp...12.759....Fibonacci.
17. Tipp...12.799....SagittariusA
48. Tipp...12.808....SyncMaster17
44. Tipp.. 12.825....CortAna
61. Tipp...12.839....Schwarzer_Schwan
11. Tipp...12.847....martin30sm
53. Tipp...12.855... EveningStar
51. Tipp...12.865....Terminator100
31.Tipp... 12.888....DAX10000
22. Tipp...12.918....Georg_Büchner
57. Tipp...12.966....TOP_SELLER
52. Tipp...12.998...c.hris
67. Tipp...13.000..._Admin
13. Tipp...13.024....Kepler
66. Tipp...13.075....1.Platz
08. Tipp...13.124....Deep Impact

70. Tipp....13.155...Trinkfix

40. Tipp...13.162.... TURBO_BULL
35. Tipp...13.182....Null_Null_Sieben
27. Tipp.. 13.201.... sfoa
20. Tipp...13.229....Asterix18
28. Tipp...13.283.....Xetra-DAX
09. Tipp...13.333... carefree
65. Tipp...13.363...MisterDAX
43. Tipp...13.400... Locky
18. Tipp...13.449....Prognostix
01. Tipp...13.560....Nibiru
19. Tipp...13.585...pepepe
45. Tipp...13.618....AIDAsol
05. Tipp...13.629....DA_BUA
29. Tipp...13.648....Zitroneneis
26. Tipp...13.701....Hanging_Man
06. Tipp...13.777... Eckrentner  
14. Tipp...13.890....Turbo_Prinz
32. Tipp...13.941....roller coaster
16. Tipp...14.000....Beyond
12. Tipp...14.106... time traveler  
25. Tipp...14.111....Zickzackmaus
69. Tipp...14.179....Number_One
56. Tipp...14.200...FredoTorpedo
15. Tipp...14.390....MaJoLa
55. Tipp...14.900....Zeitungsleser
54. Tipp...15.647... Carmelita      

Wie lautet das Jahreshoch 2019 (XETRA-Schlusskurs) Max.Mustermann
Max.Musterm.:

Jahreshoch 2019 71. Tipp...12.066...Max.Mustermann

8
09.01.19 14:10
#88
Wie lautet das Jahreshoch 2019 (XETRA-Schlusskurs) ?
=============================================
Einfügen mit Tipp-Nr  Tipp (geordnet nach DAX Tipphöhe) und User
Abgabe bis zum 10.01.2019 11:00 Uhr !
Bei Gleichheit entscheidet die zeitliche Abgabe der Tipps !  
=============================================
30. Tipp.... 5.270....Muhakl
59. Tipp...10.711....Zimtstern
49. Tipp...10.808....Peacock
47. Tipp...10.923....rgfttx
46. Tipp...11.000....Warp
41. Tipp...11.206... Zuckerberg
39. Tipp...11.333....1yotta
60. Tipp...11.422....Straight Flush
37. Tipp...11.500....EiskalterEngel
34. Tipp...11.651....Maligree
02. Tipp...11.670....Floyd07
62. Tipp...11.701...laplace
36. Tipp...11.835....Tridecagon
21. Tipp...11.918....1.FCK
68. Tipp...12.001... Nagrudnik
42. Tipp...12.058....karma
71. Tipp...12.066...Max.Mustermann
50. Tipp...12.100....ToMeister
03. Tipp...12.163....User Alpha
58. Tipp...12.233...BackhandSmash
10. Tipp...12.302....Feuerstarter
24. Tipp...12.395....DAXii
07. Tipp...12.466.....LaOla
63. Tipp...12.512...mr.singh
64. Tipp...12.537..league leader
23. Tipp...12.559....Specnaz.
04. Tipp...12.681....DAX25000
38. Tipp...12.718....der Sonnenkönnig
33. Tipp...12.759....Fibonacci.
17. Tipp...12.799....SagittariusA
48. Tipp...12.808....SyncMaster17
44. Tipp.. 12.825....CortAna
61. Tipp...12.839....Schwarzer_Schwan
11. Tipp...12.847....martin30sm
53. Tipp...12.855... EveningStar
51. Tipp...12.865....Terminator100
31.Tipp... 12.888....DAX10000
22. Tipp...12.918....Georg_Büchner
57. Tipp...12.966....TOP_SELLER
52. Tipp...12.998...c.hris
67. Tipp...13.000..._Admin
13. Tipp...13.024....Kepler
66. Tipp...13.075....1.Platz

08. Tipp...13.124....Deep Impact
70. Tipp...13.155...Trinkfix
40. Tipp...13.162.... TURBO_BULL
35. Tipp...13.182....Null_Null_Sieben
27. Tipp.. 13.201.... sfoa
20. Tipp...13.229....Asterix18
28. Tipp...13.283.....Xetra-DAX
09. Tipp...13.333... carefree
65. Tipp...13.363...MisterDAX
43. Tipp...13.400... Locky
18. Tipp...13.449....Prognostix
01. Tipp...13.560....Nibiru
19. Tipp...13.585...pepepe
45. Tipp...13.618....AIDAsol
05. Tipp...13.629....DA_BUA
29. Tipp...13.648....Zitroneneis
26. Tipp...13.701....Hanging_Man
06. Tipp...13.777... Eckrentner  
14. Tipp...13.890....Turbo_Prinz
32. Tipp...13.941....roller coaster
16. Tipp...14.000....Beyond
12. Tipp...14.106... time traveler  
25. Tipp...14.111....Zickzackmaus
69. Tipp...14.179....Number_One
56. Tipp...14.200...FredoTorpedo
15. Tipp...14.390....MaJoLa
55. Tipp...14.900....Zeitungsleser
54. Tipp...15.647... Carmelita      
Wie lautet das Jahreshoch 2019 (XETRA-Schlusskurs) alpenland
alpenland:

12020

5
09.01.19 14:22
#89
Wie lautet das Jahreshoch 2019 (XETRA-Schlusskurs) 1Engel
1Engel:

Jahreshoch 2019 72.Tipp_NACHTRAG_alpenland 12020

7
09.01.19 14:32
#90
Wie lautet das Jahreshoch 2019 (XETRA-Schlusskurs) ?
=============================================
Einfügen mit Tipp-Nr  Tipp (geordnet nach DAX Tipphöhe) und User
Abgabe bis zum 10.01.2019 11:00 Uhr !
Bei Gleichheit entscheidet die zeitliche Abgabe der Tipps !  
=============================================
30. Tipp.... 5.270....Muhakl
59. Tipp...10.711....Zimtstern
49. Tipp...10.808....Peacock
47. Tipp...10.923....rgfttx
46. Tipp...11.000....Warp
41. Tipp...11.206... Zuckerberg
39. Tipp...11.333....1yotta
60. Tipp...11.422....Straight Flush
37. Tipp...11.500....EiskalterEngel
34. Tipp...11.651....Maligree
02. Tipp...11.670....Floyd07
62. Tipp...11.701...laplace
36. Tipp...11.835....Tridecagon
21. Tipp...11.918....1.FCK
68. Tipp...12.001... Nagrudnik
72.Tipp....12.020....alpenland
42. Tipp...12.058....karma
71. Tipp...12.066...Max.Mustermann
50. Tipp...12.100....ToMeister
03. Tipp...12.163....User Alpha
58. Tipp...12.233...BackhandSmash
10. Tipp...12.302....Feuerstarter
24. Tipp...12.395....DAXii
07. Tipp...12.466.....LaOla
63. Tipp...12.512...mr.singh
64. Tipp...12.537..league leader
23. Tipp...12.559....Specnaz.
04. Tipp...12.681....DAX25000
38. Tipp...12.718....der Sonnenkönnig
33. Tipp...12.759....Fibonacci.
17. Tipp...12.799....SagittariusA
48. Tipp...12.808....SyncMaster17
44. Tipp.. 12.825....CortAna
61. Tipp...12.839....Schwarzer_Schwan
11. Tipp...12.847....martin30sm
53. Tipp...12.855... EveningStar
51. Tipp...12.865....Terminator100
31.Tipp... 12.888....DAX10000
22. Tipp...12.918....Georg_Büchner
57. Tipp...12.966....TOP_SELLER
52. Tipp...12.998...c.hris
67. Tipp...13.000..._Admin
13. Tipp...13.024....Kepler
66. Tipp...13.075....1.Platz
Wie lautet das Jahreshoch 2019 (XETRA-Schlusskurs) 1Engel
1Engel:

Jahreshoch 2019 73. Tipp...11.572....1Engel

8
09.01.19 14:34
#91
Wie lautet das Jahreshoch 2019 (XETRA-Schlusskurs) ?
=============================================
Einfügen mit Tipp-Nr  Tipp (geordnet nach DAX Tipphöhe) und User
Abgabe bis zum 10.01.2019 11:00 Uhr !
Bei Gleichheit entscheidet die zeitliche Abgabe der Tipps !  
=============================================
30. Tipp.... 5.270....Muhakl
59. Tipp...10.711....Zimtstern
49. Tipp...10.808....Peacock
47. Tipp...10.923....rgfttx
46. Tipp...11.000....Warp
41. Tipp...11.206... Zuckerberg
39. Tipp...11.333....1yotta
60. Tipp...11.422....Straight Flush
37. Tipp...11.500....EiskalterEngel
73. Tipp...11.572....1Engel
34. Tipp...11.651....Maligree
02. Tipp...11.670....Floyd07
62. Tipp...11.701...laplace
36. Tipp...11.835....Tridecagon
21. Tipp...11.918....1.FCK
68. Tipp...12.001... Nagrudnik
72.Tipp....12.020....alpenland
42. Tipp...12.058....karma
71. Tipp...12.066...Max.Mustermann
50. Tipp...12.100....ToMeister
03. Tipp...12.163....User Alpha
58. Tipp...12.233...BackhandSmash
10. Tipp...12.302....Feuerstarter
24. Tipp...12.395....DAXii
07. Tipp...12.466.....LaOla
63. Tipp...12.512...mr.singh
64. Tipp...12.537..league leader
23. Tipp...12.559....Specnaz.
04. Tipp...12.681....DAX25000
38. Tipp...12.718....der Sonnenkönnig
33. Tipp...12.759....Fibonacci.
17. Tipp...12.799....SagittariusA
48. Tipp...12.808....SyncMaster17
44. Tipp.. 12.825....CortAna
61. Tipp...12.839....Schwarzer_Schwan
11. Tipp...12.847....martin30sm
53. Tipp...12.855... EveningStar
51. Tipp...12.865....Terminator100
31.Tipp... 12.888....DAX10000
22. Tipp...12.918....Georg_Büchner
57. Tipp...12.966....TOP_SELLER
52. Tipp...12.998...c.hris
67. Tipp...13.000..._Admin
13. Tipp...13.024....Kepler
66. Tipp...13.075....1.Platz  
Wie lautet das Jahreshoch 2019 (XETRA-Schlusskurs) jane_doe
jane_doe:

Jahreshoch 2019 74. Tipp...12.980.. jane_doe

7
09.01.19 14:59
#92
Wie lautet das Jahreshoch 2019 (XETRA-Schlusskurs) ?
=============================================
Einfügen mit Tipp-Nr  Tipp (geordnet nach DAX Tipphöhe) und User
Abgabe bis zum 10.01.2019 11:00 Uhr !
Bei Gleichheit entscheidet die zeitliche Abgabe der Tipps !  
=============================================
30. Tipp.... 5.270....Muhakl
59. Tipp...10.711....Zimtstern
49. Tipp...10.808....Peacock
47. Tipp...10.923....rgfttx
46. Tipp...11.000....Warp
41. Tipp...11.206... Zuckerberg
39. Tipp...11.333....1yotta
60. Tipp...11.422....Straight Flush
37. Tipp...11.500....EiskalterEngel
73. Tipp...11.572....1Engel
34. Tipp...11.651....Maligree
02. Tipp...11.670....Floyd07
62. Tipp...11.701...laplace
36. Tipp...11.835....Tridecagon
21. Tipp...11.918....1.FCK
68. Tipp...12.001... Nagrudnik
72.Tipp....12.020....alpenland
42. Tipp...12.058....karma
71. Tipp...12.066...Max.Mustermann
50. Tipp...12.100....ToMeister
03. Tipp...12.163....User Alpha
58. Tipp...12.233...BackhandSmash
10. Tipp...12.302....Feuerstarter
24. Tipp...12.395....DAXii
07. Tipp...12.466.....LaOla
63. Tipp...12.512...mr.singh
64. Tipp...12.537..league leader
23. Tipp...12.559....Specnaz.
04. Tipp...12.681....DAX25000
38. Tipp...12.718....der Sonnenkönnig
33. Tipp...12.759....Fibonacci.
17. Tipp...12.799....SagittariusA
48. Tipp...12.808....SyncMaster17
44. Tipp.. 12.825....CortAna
61. Tipp...12.839....Schwarzer_Schwan
11. Tipp...12.847....martin30sm
53. Tipp...12.855... EveningStar
51. Tipp...12.865....Terminator100
31.Tipp... 12.888....DAX10000
22. Tipp...12.918....Georg_Büchner
57. Tipp...12.966....TOP_SELLER
74. Tipp...12.980.. jane_doe

52. Tipp...12.998...c.hris
67. Tipp...13.000..._Admin
13. Tipp...13.024....Kepler
66. Tipp...13.075....1.Platz  
08. Tipp...13.124....Deep Impact
70. Tipp...13.155...Trinkfix
40. Tipp...13.162....TURBO_BULL
35. Tipp...13.182....Null_Null_Sieben
27. Tipp.. 13.201.... sfoa
20. Tipp...13.229....Asterix18
28. Tipp...13.283.....Xetra-DAX
09. Tipp...13.333... carefree
65. Tipp...13.363...MisterDAX
43. Tipp...13.400... Locky
18. Tipp...13.449....Prognostix
01. Tipp...13.560....Nibiru
19. Tipp...13.585...pepepe
45. Tipp...13.618....AIDAsol
05. Tipp...13.629....DA_BUA
29. Tipp...13.648....Zitroneneis
26. Tipp...13.701....Hanging_Man
06. Tipp...13.777... Eckrentner  
14. Tipp...13.890....Turbo_Prinz
32. Tipp...13.941....roller coaster
16. Tipp...14.000....Beyond
12. Tipp...14.106... time traveler  
25. Tipp...14.111....Zickzackmaus
69. Tipp...14.179....Number_One
56. Tipp...14.200...FredoTorpedo
15. Tipp...14.390....MaJoLa
55. Tipp...14.900....Zeitungsleser
54. Tipp...15.647... Carmelita      
Gelöschter Beitrag. Einblenden »
#93

Wie lautet das Jahreshoch 2019 (XETRA-Schlusskurs) 20.000 Volt
20.000 Volt:

aha das hatten wir auch im Jahres-Schlusskurs 2019

5
09.01.19 15:11
#94
Thrat...

oh das steht ja in jedem Posting von dir.....

na dann ist dir ja das Tippen egal geht nur um AbverkaufAbverkaufAbverkaufAbverkaufAbverkaufAbverkaufAbverkaufAb­verkauf

ooooohhhhh  
Wie lautet das Jahreshoch 2019 (XETRA-Schlusskurs) 20.000 Volt
20.000 Volt:

Jahreshoch 2019 75. Tipp.. 11.111....20.000 Volt

6
09.01.19 15:12
#95
Wie lautet das Jahreshoch 2019 (XETRA-Schlusskurs) ?
=============================================
Einfügen mit Tipp-Nr  Tipp (geordnet nach DAX Tipphöhe) und User
Abgabe bis zum 10.01.2019 11:00 Uhr !
Bei Gleichheit entscheidet die zeitliche Abgabe der Tipps !  
=============================================
30. Tipp.... 5.270....Muhakl
59. Tipp...10.711....Zimtstern
49. Tipp...10.808....Peacock
47. Tipp...10.923....rgfttx
46. Tipp...11.000....Warp
75. Tipp.. 11.111....20.000 Volt
41. Tipp...11.206... Zuckerberg
39. Tipp...11.333....1yotta
60. Tipp...11.422....Straight Flush
37. Tipp...11.500....EiskalterEngel
73. Tipp...11.572....1Engel
34. Tipp...11.651....Maligree
02. Tipp...11.670....Floyd07
62. Tipp...11.701...laplace
36. Tipp...11.835....Tridecagon
21. Tipp...11.918....1.FCK
68. Tipp...12.001... Nagrudnik
72.Tipp....12.020....alpenland
42. Tipp...12.058....karma
71. Tipp...12.066...Max.Mustermann
50. Tipp...12.100....ToMeister
03. Tipp...12.163....User Alpha
58. Tipp...12.233...BackhandSmash
10. Tipp...12.302....Feuerstarter
24. Tipp...12.395....DAXii
07. Tipp...12.466.....LaOla
63. Tipp...12.512...mr.singh
64. Tipp...12.537..league leader
23. Tipp...12.559....Specnaz.
04. Tipp...12.681....DAX25000
38. Tipp...12.718....der Sonnenkönnig
33. Tipp...12.759....Fibonacci.
17. Tipp...12.799....SagittariusA
48. Tipp...12.808....SyncMaster17
44. Tipp.. 12.825....CortAna
61. Tipp...12.839....Schwarzer_Schwan
11. Tipp...12.847....martin30sm
53. Tipp...12.855... EveningStar
51. Tipp...12.865....Terminator100
31.Tipp... 12.888....DAX10000
22. Tipp...12.918....Georg_Büchner
57. Tipp...12.966....TOP_SELLER
74. Tipp...12.980.. jane_doe
Wie lautet das Jahreshoch 2019 (XETRA-Schlusskurs) Coatch
Coatch:

Jahreshoch 2019 76. Tipp...12.860... Coatch

5
09.01.19 15:27
#96
Wie lautet das Jahreshoch 2019 (XETRA-Schlusskurs) ?
=============================================
Einfügen mit Tipp-Nr  Tipp (geordnet nach DAX Tipphöhe) und User
Abgabe bis zum 10.01.2019 11:00 Uhr !
Bei Gleichheit entscheidet die zeitliche Abgabe der Tipps !  
=============================================
30. Tipp.... 5.270....Muhakl
59. Tipp...10.711....Zimtstern
49. Tipp...10.808....Peacock
47. Tipp...10.923....rgfttx
46. Tipp...11.000....Warp
75. Tipp.. 11.111....20.000 Volt
41. Tipp...11.206... Zuckerberg
39. Tipp...11.333....1yotta
60. Tipp...11.422....Straight Flush
37. Tipp...11.500....EiskalterEngel
73. Tipp...11.572....1Engel
34. Tipp...11.651....Maligree
02. Tipp...11.670....Floyd07
62. Tipp...11.701...laplace
36. Tipp...11.835....Tridecagon
21. Tipp...11.918....1.FCK
68. Tipp...12.001... Nagrudnik
72.Tipp....12.020....alpenland
42. Tipp...12.058....karma
71. Tipp...12.066...Max.Mustermann
50. Tipp...12.100....ToMeister
03. Tipp...12.163....User Alpha
58. Tipp...12.233...BackhandSmash
10. Tipp...12.302....Feuerstarter
24. Tipp...12.395....DAXii
07. Tipp...12.466.....LaOla
63. Tipp...12.512...mr.singh
64. Tipp...12.537..league leader
23. Tipp...12.559....Specnaz.
04. Tipp...12.681....DAX25000
38. Tipp...12.718....der Sonnenkönnig
33. Tipp...12.759....Fibonacci.
17. Tipp...12.799....SagittariusA
48. Tipp...12.808....SyncMaster17
44. Tipp.. 12.825....CortAna
61. Tipp...12.839....Schwarzer_Schwan
11. Tipp...12.847....martin30sm
53. Tipp...12.855... EveningStar
76. Tipp...12.860... Coatch
51. Tipp...12.865....Terminator100
31.Tipp... 12.888....DAX10000
22. Tipp...12.918....Georg_Büchner

57. Tipp...12.966....TOP_SELLER
74. Tipp...12.980.. jane_doe
52. Tipp...12.998...c.hris
67. Tipp...13.000..._Admin
13. Tipp...13.024....Kepler
66. Tipp...13.075....1.Platz  
08. Tipp...13.124....Deep Impact
70. Tipp...13.155...Trinkfix
40. Tipp...13.162....TURBO_BULL
35. Tipp...13.182....Null_Null_Sieben
27. Tipp.. 13.201.... sfoa
20. Tipp...13.229....Asterix18
28. Tipp...13.283.....Xetra-DAX
09. Tipp...13.333... carefree
65. Tipp...13.363...MisterDAX
43. Tipp...13.400... Locky
18. Tipp...13.449....Prognostix
01. Tipp...13.560....Nibiru
19. Tipp...13.585...pepepe
45. Tipp...13.618....AIDAsol
05. Tipp...13.629....DA_BUA
29. Tipp...13.648....Zitroneneis
26. Tipp...13.701....Hanging_Man
06. Tipp...13.777... Eckrentner  
14. Tipp...13.890....Turbo_Prinz
32. Tipp...13.941....roller coaster
16. Tipp...14.000....Beyond
12. Tipp...14.106... time traveler  
25. Tipp...14.111....Zickzackmaus
69. Tipp...14.179....Number_One
56. Tipp...14.200...FredoTorpedo
15. Tipp...14.390....MaJoLa
55. Tipp...14.900....Zeitungsleser
54. Tipp...15.647... Carmelita        
Wie lautet das Jahreshoch 2019 (XETRA-Schlusskurs) Carlos Slim
Carlos Slim:

Jahreshoch 2019 77. Tipp..12.039....Carlos Slim

5
09.01.19 15:40
#97
Wie lautet das Jahreshoch 2019 (XETRA-Schlusskurs) ?
=============================================
Einfügen mit Tipp-Nr  Tipp (geordnet nach DAX Tipphöhe) und User
Abgabe bis zum 10.01.2019 11:00 Uhr !
Bei Gleichheit entscheidet die zeitliche Abgabe der Tipps !  
=============================================
30. Tipp.... 5.270....Muhakl
59. Tipp...10.711....Zimtstern
49. Tipp...10.808....Peacock
47. Tipp...10.923....rgfttx
46. Tipp...11.000....Warp
75. Tipp.. 11.111....20.000 Volt
41. Tipp...11.206... Zuckerberg
39. Tipp...11.333....1yotta
60. Tipp...11.422....Straight Flush
37. Tipp...11.500....EiskalterEngel
73. Tipp...11.572....1Engel
34. Tipp...11.651....Maligree
02. Tipp...11.670....Floyd07
62. Tipp...11.701...laplace
36. Tipp...11.835....Tridecagon
21. Tipp...11.918....1.FCK
68. Tipp...12.001... Nagrudnik
72.Tipp....12.020....alpenland
77. Tipp..12.039....Carlos Slim
42. Tipp...12.058....karma
71. Tipp...12.066...Max.Mustermann
50. Tipp...12.100....ToMeister
03. Tipp...12.163....User Alpha
58. Tipp...12.233...BackhandSmash
10. Tipp...12.302....Feuerstarter
24. Tipp...12.395....DAXii
07. Tipp...12.466.....LaOla
63. Tipp...12.512...mr.singh
64. Tipp...12.537..league leader
23. Tipp...12.559....Specnaz.
04. Tipp...12.681....DAX25000
38. Tipp...12.718....der Sonnenkönnig
33. Tipp...12.759....Fibonacci.
17. Tipp...12.799....SagittariusA
48. Tipp...12.808....SyncMaster17
44. Tipp.. 12.825....CortAna
61. Tipp...12.839....Schwarzer_Schwan
11. Tipp...12.847....martin30sm
53. Tipp...12.855... EveningStar
76. Tipp...12.860... Coatch
51. Tipp...12.865....Terminator100
31.Tipp... 12.888....DAX10000

22. Tipp...12.918....Georg_Büchner
57. Tipp...12.966....TOP_SELLER
74. Tipp...12.980.. jane_doe
52. Tipp...12.998...c.hris
67. Tipp...13.000..._Admin
13. Tipp...13.024....Kepler
66. Tipp...13.075....1.Platz  
08. Tipp...13.124....Deep Impact
70. Tipp...13.155...Trinkfix
40. Tipp...13.162....TURBO_BULL
35. Tipp...13.182....Null_Null_Sieben
27. Tipp.. 13.201.... sfoa
20. Tipp...13.229....Asterix18
28. Tipp...13.283.....Xetra-DAX
09. Tipp...13.333... carefree
65. Tipp...13.363...MisterDAX
43. Tipp...13.400... Locky
18. Tipp...13.449....Prognostix
01. Tipp...13.560....Nibiru
19. Tipp...13.585...pepepe
45. Tipp...13.618....AIDAsol
05. Tipp...13.629....DA_BUA
29. Tipp...13.648....Zitroneneis
26. Tipp...13.701....Hanging_Man
06. Tipp...13.777... Eckrentner  
14. Tipp...13.890....Turbo_Prinz
32. Tipp...13.941....roller coaster
16. Tipp...14.000....Beyond
12. Tipp...14.106... time traveler  
25. Tipp...14.111....Zickzackmaus
69. Tipp...14.179....Number_One
56. Tipp...14.200...FredoTorpedo
15. Tipp...14.390....MaJoLa
55. Tipp...14.900....Zeitungsleser
54. Tipp...15.647... Carmelita  
Wie lautet das Jahreshoch 2019 (XETRA-Schlusskurs) BackhandSmash
BackhandSm.:

11:00 TIPPENDE jetzt noch möglich: Schlusskurs2019

2
10.01.19 10:46
#98
===========================.=========================
Wie lautet der Jahres-Schlusskurs 2019 (XETRA) Tippangabe bis 14.01.2018 11:00 Uhr unter:
https://www.ariva.de/forum/...usskurs-2019-xetra-559652?page=2#bottom
===========================.=========================
Wie lautet das Jahreshoch 2019 (XETRA-Schlusskurs) Tippangabe bis10.01.2019 11:00 Uhr !
HIER TIPPEN ! JETZT ODER NIE
===========================.=========================

Gewinner 2018 findet ihr unter:

Jahres-Schlusskurs 2018:
https://www.ariva.de/forum/...iste-jahresendkurs-473458?page=0#bottom
Jahreshoch 2018:
https://www.ariva.de/forum/...erliste-jahreshoch-473405?page=0#bottom
Wie lautet das Jahreshoch 2019 (XETRA-Schlusskurs) BackhandSmash
BackhandSm.:

Wie lautet das Jahreshoch 2019 (XETRA-Schlusskurs)

2
10.01.19 10:47
#99
nur noch bis 1:00 Uhr HEUTE !


Wie lautet das Jahreshoch 2019 (XETRA-Schlusskurs) ?
=============================================
Einfügen mit Tipp-Nr  Tipp (geordnet nach DAX Tipphöhe) und User
Abgabe bis zum 10.01.2019 11:00 Uhr !
Bei Gleichheit entscheidet die zeitliche Abgabe der Tipps !  
=============================================
Wie lautet das Jahreshoch 2019 (XETRA-Schlusskurs) .Prometheus
.Prometheus:

Jahreshoch 2019 78. Tipp...12.811.....Prometheus

5
10.01.19 10:49
Wie lautet das Jahreshoch 2019 (XETRA-Schlusskurs) ?
=============================================
Einfügen mit Tipp-Nr  Tipp (geordnet nach DAX Tipphöhe) und User
Abgabe bis zum 10.01.2019 11:00 Uhr !
Bei Gleichheit entscheidet die zeitliche Abgabe der Tipps !  
=============================================
30. Tipp.... 5.270....Muhakl
59. Tipp...10.711....Zimtstern
49. Tipp...10.808....Peacock
47. Tipp...10.923....rgfttx
46. Tipp...11.000....Warp
75. Tipp.. 11.111....20.000 Volt
41. Tipp...11.206... Zuckerberg
39. Tipp...11.333....1yotta
60. Tipp...11.422....Straight Flush
37. Tipp...11.500....EiskalterEngel
73. Tipp...11.572....1Engel
34. Tipp...11.651....Maligree
02. Tipp...11.670....Floyd07
62. Tipp...11.701...laplace
36. Tipp...11.835....Tridecagon
21. Tipp...11.918....1.FCK
68. Tipp...12.001... Nagrudnik
72.Tipp....12.020....alpenland
77. Tipp..12.039....Carlos Slim
42. Tipp...12.058....karma
71. Tipp...12.066...Max.Mustermann
50. Tipp...12.100....ToMeister
03. Tipp...12.163....User Alpha
58. Tipp...12.233...BackhandSmash
10. Tipp...12.302....Feuerstarter
24. Tipp...12.395....DAXii
07. Tipp...12.466.....LaOla
63. Tipp...12.512...mr.singh
64. Tipp...12.537..league leader
23. Tipp...12.559....Specnaz.
04. Tipp...12.681....DAX25000
38. Tipp...12.718....der Sonnenkönnig
33. Tipp...12.759....Fibonacci.
17. Tipp...12.799....SagittariusA
48. Tipp...12.808....SyncMaster17
78. Tipp...12.811.....Prometheus
44. Tipp.. 12.825....CortAna
61. Tipp...12.839....Schwarzer_Schwan
11. Tipp...12.847....martin30sm
53. Tipp...12.855... EveningStar
76. Tipp...12.860... Coatch
51. Tipp...12.865....Terminator100

31.Tipp... 12.888....DAX10000
22. Tipp...12.918....Georg_Büchner
57. Tipp...12.966....TOP_SELLER
74. Tipp...12.980.. jane_doe
52. Tipp...12.998...c.hris
67. Tipp...13.000..._Admin
13. Tipp...13.024....Kepler
66. Tipp...13.075....1.Platz  
08. Tipp...13.124....Deep Impact
70. Tipp...13.155...Trinkfix
40. Tipp...13.162....TURBO_BULL
35. Tipp...13.182....Null_Null_Sieben
27. Tipp.. 13.201.... sfoa
20. Tipp...13.229....Asterix18
28. Tipp...13.283.....Xetra-DAX
09. Tipp...13.333... carefree
65. Tipp...13.363...MisterDAX
43. Tipp...13.400... Locky
18. Tipp...13.449....Prognostix
01. Tipp...13.560....Nibiru
19. Tipp...13.585...pepepe
45. Tipp...13.618....AIDAsol
05. Tipp...13.629....DA_BUA
29. Tipp...13.648....Zitroneneis
26. Tipp...13.701....Hanging_Man
06. Tipp...13.777... Eckrentner  
14. Tipp...13.890....Turbo_Prinz
32. Tipp...13.941....roller coaster
16. Tipp...14.000....Beyond
12. Tipp...14.106... time traveler  
25. Tipp...14.111....Zickzackmaus
69. Tipp...14.179....Number_One
56. Tipp...14.200...FredoTorpedo
15. Tipp...14.390....MaJoLa
55. Tipp...14.900....Zeitungsleser
54. Tipp...15.647... Carmelita    

Seite: Übersicht Alle 1 2 3 4 5 ZurückZurück WeiterWeiter

Börsenforum - Gesamtforum - Antwort einfügen - zum ersten Beitrag springen

Neueste Beiträge aus dem DAX Index Forum

  
Wertung Antworten Thema Verfasser letzter Verfasser letzter Beitrag
319 297.602 COMMERZBANK kaufen Kz. 28 € semico fbo|229322943 12.06.21 22:24
127 49.426 Börse ein Haifischbecken: Trade was du siehst gekko823 Alpaka 12.06.21 22:12
106 2.424 Dax 6000 keine Utopie mehr.... lehna lehna 12.06.21 15:12
  458 Wo ich denke, wo es hingeht ... Mica Ballhorn Mica Ballhorn 12.06.21 10:47
69 6.054 2021 QV-GDAXi-DJ-GOLD-EURUSD- JPY lo-sh tuorT 11.06.21 22:02

--button_text--