Wie lautet das Jahreshoch 2016 (XETRA-Schlusskurs)

Beiträge: 119
Zugriffe: 42.370 / Heute: 9
Gruppe: DAX JAHRES-TIPPER   Forum: Börse
DAX 12.777,02 +0,23% Perf. seit Threadbeginn:   +15,18%
 
Wie lautet das Jahreshoch 2016 (XETRA-Schlusskurs) 1Engel
1Engel:

Jahreshoch 2016_45. Tipp......12.375.....1Engel

24
21.12.15 11:57
#51
04. Tipp......10.550....reymrks
07. Tipp......11.300...Spekulatius19.
26. Tipp......11.818....1.Platz
29. Tipp......11.863.....OO7
02. Tipp......11.870 ....Floyd07
16. Tipp......11.987.....User Alpha
08. Tipp......12.012.....pepepe
01. Tipp......12.222.....Warp
37. Tipp......12.312.....Eckrentner
45. Tipp......12.375.....1Engel
27. Tipp......12.400.....Coatch
41. Tipp......12.466..... Feuerstarter
32. Tipp......12.521.....TURBO_BULL
18. Tipp......12.666...._Admin
24. Tipp......12.701.....Xetra-DAX
33. Tipp......12.777.....EveningStar
35. Tipp......12.840..... Fibonacci.
28. Tipp......12.855.....Zickzackmaus
12. Tipp......12.865.....Trinkfix
36. Tipp......12.888.....Max.Mustermann
09. Tipp......12.911.....laplace
23. Tipp......13.011.....rgfttx
17. Tipp......13.141.....1yotta
34. Tipp......13.210.....MisterDAX
11. Tipp......13.333.....MaJoLa
40. Tipp......13.379.....Deep Impact
43. Tipp......13.390.....Zitroneneis
25. Tipp......13.400.....Hanging_Man
38. Tipp......13.418.....Terminator100
42. Tipp......13.425.....1.FCK
19. Tipp......13.432.....pQ1a
30. Tipp......13.453.... Straight Flush
44. Tipp......13.466.....AIDAsol
10. Tipp......13.544.....TBH1414
15. Tipp......13.599.....Carlos Slim
31. Tipp......13.624.....TOP_SELLER
06. Tipp......13.648.....darkpassion
22. Tipp......13.650.....20.000 Volt
20. Tipp......13.663.....Georg_Büchner
21. Tipp......13.755.....saure zitrone
39. Tipp......13.875.....Börsenfan
03. Tipp......14.018.....roller coaster
14. Tipp......14.777.....time traveler
05. Tipp......14.890.....hclsf87  
13. Tipp......15.142.....SyncMaster17  
28. Tipp......17.250.....lars_3      
Wie lautet das Jahreshoch 2016 (XETRA-Schlusskurs) mr.singh
mr.singh:

Jahreshoch 2016_46. Tipp......11550.....mr.singh

42
22.12.15 20:06
#52
04. Tipp......10.550....reymrks
07. Tipp......11.300...Spekulatius19.
46. Tipp......11550.....mr.singh
26. Tipp......11.818....1.Platz
29. Tipp......11.863.....OO7
02. Tipp......11.870 ....Floyd07
16. Tipp......11.987.....User Alpha
08. Tipp......12.012.....pepepe
01. Tipp......12.222.....Warp
37. Tipp......12.312.....Eckrentner
45. Tipp......12.375.....1Engel
27. Tipp......12.400.....Coatch
41. Tipp......12.466..... Feuerstarter
32. Tipp......12.521.....TURBO_BULL
18. Tipp......12.666...._Admin
24. Tipp......12.701.....Xetra-DAX
33. Tipp......12.777.....EveningStar
35. Tipp......12.840..... Fibonacci.
28. Tipp......12.855.....Zickzackmaus
12. Tipp......12.865.....Trinkfix
36. Tipp......12.888.....Max.Mustermann
09. Tipp......12.911.....laplace
23. Tipp......13.011.....rgfttx
17. Tipp......13.141.....1yotta
34. Tipp......13.210.....MisterDAX
11. Tipp......13.333.....MaJoLa
40. Tipp......13.379.....Deep Impact
43. Tipp......13.390.....Zitroneneis
25. Tipp......13.400.....Hanging_Man
38. Tipp......13.418.....Terminator100
42. Tipp......13.425.....1.FCK
19. Tipp......13.432.....pQ1a
30. Tipp......13.453.... Straight Flush
44. Tipp......13.466.....AIDAsol
10. Tipp......13.544.....TBH1414
15. Tipp......13.599.....Carlos Slim
31. Tipp......13.624.....TOP_SELLER
06. Tipp......13.648.....darkpassion
22. Tipp......13.650.....20.000 Volt
20. Tipp......13.663.....Georg_Büchner
21. Tipp......13.755.....saure zitrone
39. Tipp......13.875.....Börsenfan
03. Tipp......14.018.....roller coaster
14. Tipp......14.777.....time traveler
05. Tipp......14.890.....hclsf87  
13. Tipp......15.142.....SyncMaster17  

28. Tipp......17.250.....lars_3        
Wie lautet das Jahreshoch 2016 (XETRA-Schlusskurs) Asterix18
Asterix18:

Jahreshoch 2016_47. Tipp......14.275... Asterix18

23
23.12.15 10:30
#53

04. Tipp......10.550....reymrks
07. Tipp......11.300...Spekulatius19.
46. Tipp......11550.....mr.singh
26. Tipp......11.818....1.Platz
29. Tipp......11.863.....OO7
02. Tipp......11.870 ....Floyd07
16. Tipp......11.987.....User Alpha
08. Tipp......12.012.....pepepe
01. Tipp......12.222.....Warp
37. Tipp......12.312.....Eckrentner
45. Tipp......12.375.....1Engel
27. Tipp......12.400.....Coatch
41. Tipp......12.466..... Feuerstarter
32. Tipp......12.521.....TURBO_BULL
18. Tipp......12.666...._Admin
24. Tipp......12.701.....Xetra-DAX
33. Tipp......12.777.....EveningStar
35. Tipp......12.840..... Fibonacci.
28. Tipp......12.855.....Zickzackmaus
12. Tipp......12.865.....Trinkfix
36. Tipp......12.888.....Max.Mustermann
09. Tipp......12.911.....laplace
23. Tipp......13.011.....rgfttx
17. Tipp......13.141.....1yotta
34. Tipp......13.210.....MisterDAX
11. Tipp......13.333.....MaJoLa
40. Tipp......13.379.....Deep Impact
43. Tipp......13.390.....Zitroneneis
25. Tipp......13.400.....Hanging_Man
38. Tipp......13.418.....Terminator100
42. Tipp......13.425.....1.FCK
19. Tipp......13.432.....pQ1a
30. Tipp......13.453.... Straight Flush
44. Tipp......13.466.....AIDAsol
10. Tipp......13.544.....TBH1414
15. Tipp......13.599.....Carlos Slim
31. Tipp......13.624.....TOP_SELLER
06. Tipp......13.648.....darkpassion
22. Tipp......13.650.....20.000 Volt
20. Tipp......13.663.....Georg_Büchner
21. Tipp......13.755.....saure zitrone
39. Tipp......13.875.....Börsenfan
03. Tipp......14.018.....roller coaster
14. Tipp......14.777.....time traveler
47. Tipp......14.275..... Asterix18
05. Tipp......14.890.....hclsf87  
13. Tipp......15.142.....SyncMaster17  
28. Tipp......17.250.....lars_3        
Wie lautet das Jahreshoch 2016 (XETRA-Schlusskurs) Turbo_Prinz
Turbo_Prinz:

📉Jahreshoch_2016_48_13522_Turbo_ Pz💹

22
23.12.15 13:22
#54


04. Tipp......10.550....reymrks
07. Tipp......11.300...Spekulatius19.
46. Tipp......11.550.....mr.singh
26. Tipp......11.818....1.Platz
29. Tipp......11.863.....OO7
02. Tipp......11.870 ....Floyd07
16. Tipp......11.987.....User Alpha
08. Tipp......12.012.....pepepe
01. Tipp......12.222.....Warp
37. Tipp......12.312.....Eckrentner
45. Tipp......12.375.....1Engel
27. Tipp......12.400.....Coatch
41. Tipp......12.466..... Feuerstarter
32. Tipp......12.521.....TURBO_BULL
18. Tipp......12.666...._Admin
24. Tipp......12.701.....Xetra-DAX
33. Tipp......12.777.....EveningStar
35. Tipp......12.840..... Fibonacci.
28. Tipp......12.855.....Zickzackmaus
12. Tipp......12.865.....Trinkfix
36. Tipp......12.888.....Max.Mustermann
09. Tipp......12.911.....laplace
23. Tipp......13.011.....rgfttx
17. Tipp......13.141.....1yotta
34. Tipp......13.210.....MisterDAX
11. Tipp......13.333.....MaJoLa
40. Tipp......13.379.....Deep Impact
43. Tipp......13.390.....Zitroneneis
25. Tipp......13.400.....Hanging_Man
38. Tipp......13.418.....Terminator100
42. Tipp......13.425.....1.FCK
19. Tipp......13.432.....pQ1a
30. Tipp......13.453.... Straight Flush
44. Tipp......13.466.....AIDAsol
48. Tipp......13.522.....Turbo_Prinz
10. Tipp......13.544.....TBH1414
15. Tipp......13.599.....Carlos Slim
31. Tipp......13.624.....TOP_SELLER
06. Tipp......13.648.....darkpassion
22. Tipp......13.650.....20.000 Volt
20. Tipp......13.663.....Georg_Büchner
21. Tipp......13.755.....saure zitrone
39. Tipp......13.875.....Börsenfan
03. Tipp......14.018.....roller coaster
14. Tipp......14.777.....time traveler
47. Tipp......14.275..... Asterix18
05. Tipp......14.890.....hclsf87  
13. Tipp......15.142.....SyncMaster17  
28. Tipp......17.250.....lars_3        
Wie lautet das Jahreshoch 2016 (XETRA-Schlusskurs) Specnaz.
Specnaz.:

Jahreshoch 2016_49. Tipp......13.436.....Specnaz.

20
27.12.15 16:14
#5504. Tipp......10.550....reymrks
07. Tipp......11.300...Spekulatius19.
46. Tipp......11.550.....mr.singh
26. Tipp......11.818....1.Platz
29. Tipp......11.863.....OO7
02. Tipp......11.870 ....Floyd07
16. Tipp......11.987.....User Alpha
08. Tipp......12.012.....pepepe
01. Tipp......12.222.....Warp
37. Tipp......12.312.....Eckrentner
45. Tipp......12.375.....1Engel
27. Tipp......12.400.....Coatch
41. Tipp......12.466..... Feuerstarter
32. Tipp......12.521.....TURBO_BULL
18. Tipp......12.666...._Admin
24. Tipp......12.701.....Xetra-DAX
33. Tipp......12.777.....EveningStar
35. Tipp......12.840..... Fibonacci.
28. Tipp......12.855.....Zickzackmaus
12. Tipp......12.865.....Trinkfix
36. Tipp......12.888.....Max.Mustermann
09. Tipp......12.911.....laplace
23. Tipp......13.011.....rgfttx
17. Tipp......13.141.....1yotta
34. Tipp......13.210.....MisterDAX
11. Tipp......13.333.....MaJoLa
40. Tipp......13.379.....Deep Impact
43. Tipp......13.390.....Zitroneneis
25. Tipp......13.400.....Hanging_Man
38. Tipp......13.418.....Terminator100
42. Tipp......13.425.....1.FCK
19. Tipp......13.432.....pQ1a
49. Tipp......13.436.....Specnaz.
30. Tipp......13.453.... Straight Flush
44. Tipp......13.466.....AIDAsol
48. Tipp......13.522.....Turbo_Prinz
10. Tipp......13.544.....TBH1414
15. Tipp......13.599.....Carlos Slim
31. Tipp......13.624.....TOP_SELLER
06. Tipp......13.648.....darkpassion
22. Tipp......13.650.....20.000 Volt
20. Tipp......13.663.....Georg_Büchner
21. Tipp......13.755.....saure zitrone
39. Tipp......13.875.....Börsenfan
03. Tipp......14.018.....roller coaster
14. Tipp......14.777.....time traveler
47. Tipp......14.275..... Asterix18
05. Tipp......14.890.....hclsf87  
13. Tipp......15.142.....SyncMaster17  
28. Tipp......17.250.....lars_3      
Wie lautet das Jahreshoch 2016 (XETRA-Schlusskurs) SagittariusA
SagittariusA:

Jahreshoch 2016_50. Tipp.13.266..... SagittariusA

20
28.12.15 13:45
#56
04. Tipp......10.550....reymrks
07. Tipp......11.300...Spekulatius19.
46. Tipp......11.550.....mr.singh
26. Tipp......11.818....1.Platz
29. Tipp......11.863.....OO7
02. Tipp......11.870 ....Floyd07
16. Tipp......11.987.....User Alpha
08. Tipp......12.012.....pepepe
01. Tipp......12.222.....Warp
37. Tipp......12.312.....Eckrentner
45. Tipp......12.375.....1Engel
27. Tipp......12.400.....Coatch
41. Tipp......12.466..... Feuerstarter
32. Tipp......12.521.....TURBO_BULL
18. Tipp......12.666...._Admin
24. Tipp......12.701.....Xetra-DAX
33. Tipp......12.777.....EveningStar
35. Tipp......12.840..... Fibonacci.
28. Tipp......12.855.....Zickzackmaus
12. Tipp......12.865.....Trinkfix
36. Tipp......12.888.....Max.Mustermann
09. Tipp......12.911.....laplace
23. Tipp......13.011.....rgfttx
17. Tipp......13.141.....1yotta
34. Tipp......13.210.....MisterDAX
50. Tipp......13.266..... SagittariusA
11. Tipp......13.333.....MaJoLa
40. Tipp......13.379.....Deep Impact
43. Tipp......13.390.....Zitroneneis
25. Tipp......13.400.....Hanging_Man
38. Tipp......13.418.....Terminator100
42. Tipp......13.425.....1.FCK
19. Tipp......13.432.....pQ1a
49. Tipp......13.436.....Specnaz.
30. Tipp......13.453.... Straight Flush
44. Tipp......13.466.....AIDAsol
48. Tipp......13.522.....Turbo_Prinz
10. Tipp......13.544.....TBH1414
15. Tipp......13.599.....Carlos Slim
31. Tipp......13.624.....TOP_SELLER
06. Tipp......13.648.....darkpassion
22. Tipp......13.650.....20.000 Volt
20. Tipp......13.663.....Georg_Büchner
21. Tipp......13.755.....saure zitrone
39. Tipp......13.875.....Börsenfan
03. Tipp......14.018.....roller coaster
14. Tipp......14.777.....time traveler
47. Tipp......14.275..... Asterix18
05. Tipp......14.890.....hclsf87  
13. Tipp......15.142.....SyncMaster17  
28. Tipp......17.250.....lars_3        
Wie lautet das Jahreshoch 2016 (XETRA-Schlusskurs) Weckmann
Weckmann:

Jahreshoch 2016_51. Tipp...13.124...Weckmann

19
29.12.15 10:50
#57
04. Tipp......10.550....reymrks
07. Tipp......11.300...Spekulatius19.
46. Tipp......11.550.....mr.singh
26. Tipp......11.818....1.Platz
29. Tipp......11.863.....OO7
02. Tipp......11.870 ....Floyd07
16. Tipp......11.987.....User Alpha
08. Tipp......12.012.....pepepe
01. Tipp......12.222.....Warp
37. Tipp......12.312.....Eckrentner
45. Tipp......12.375.....1Engel
27. Tipp......12.400.....Coatch
41. Tipp......12.466..... Feuerstarter
32. Tipp......12.521.....TURBO_BULL
18. Tipp......12.666...._Admin
24. Tipp......12.701.....Xetra-DAX
33. Tipp......12.777.....EveningStar
35. Tipp......12.840..... Fibonacci.
28. Tipp......12.855.....Zickzackmaus
12. Tipp......12.865.....Trinkfix
36. Tipp......12.888.....Max.Mustermann
09. Tipp......12.911.....laplace
23. Tipp......13.011.....rgfttx
51. Tipp......13.124.....Weckmann
17. Tipp......13.141.....1yotta
34. Tipp......13.210.....MisterDAX
50. Tipp......13.266..... SagittariusA
11. Tipp......13.333.....MaJoLa
40. Tipp......13.379.....Deep Impact
43. Tipp......13.390.....Zitroneneis
25. Tipp......13.400.....Hanging_Man
38. Tipp......13.418.....Terminator100
42. Tipp......13.425.....1.FCK
19. Tipp......13.432.....pQ1a
49. Tipp......13.436.....Specnaz.
30. Tipp......13.453.... Straight Flush
44. Tipp......13.466.....AIDAsol
48. Tipp......13.522.....Turbo_Prinz
10. Tipp......13.544.....TBH1414
15. Tipp......13.599.....Carlos Slim
31. Tipp......13.624.....TOP_SELLER
06. Tipp......13.648.....darkpassion
22. Tipp......13.650.....20.000 Volt
20. Tipp......13.663.....Georg_Büchner
21. Tipp......13.755.....saure zitrone
39. Tipp......13.875.....Börsenfan
03. Tipp......14.018.....roller coaster
47. Tipp......14.275..... Asterix18
14. Tipp......14.777.....time traveler
05. Tipp......14.890.....hclsf87  
13. Tipp......15.142.....SyncMaster17  
28. Tipp......17.250.....lars_3    
Wie lautet das Jahreshoch 2016 (XETRA-Schlusskurs) Nagrudnik
Nagrudnik:

Jahreshoch 2016_51. Tipp......11.958.....Nagrudnik

19
29.12.15 10:50
#58
04. Tipp......10.550....reymrks
07. Tipp......11.300...Spekulatius19.
46. Tipp......11.550.....mr.singh
26. Tipp......11.818....1.Platz
29. Tipp......11.863.....OO7
02. Tipp......11.870 ....Floyd07
51. Tipp......11.958.....Nagrudnik
16. Tipp......11.987.....User Alpha
08. Tipp......12.012.....pepepe
01. Tipp......12.222.....Warp
37. Tipp......12.312.....Eckrentner
45. Tipp......12.375.....1Engel
27. Tipp......12.400.....Coatch
41. Tipp......12.466..... Feuerstarter
32. Tipp......12.521.....TURBO_BULL
18. Tipp......12.666...._Admin
24. Tipp......12.701.....Xetra-DAX
33. Tipp......12.777.....EveningStar
35. Tipp......12.840..... Fibonacci.
28. Tipp......12.855.....Zickzackmaus
12. Tipp......12.865.....Trinkfix
36. Tipp......12.888.....Max.Mustermann
09. Tipp......12.911.....laplace
23. Tipp......13.011.....rgfttx
17. Tipp......13.141.....1yotta
34. Tipp......13.210.....MisterDAX
50. Tipp......13.266..... SagittariusA
11. Tipp......13.333.....MaJoLa
40. Tipp......13.379.....Deep Impact
43. Tipp......13.390.....Zitroneneis
25. Tipp......13.400.....Hanging_Man
38. Tipp......13.418.....Terminator100
42. Tipp......13.425.....1.FCK
19. Tipp......13.432.....pQ1a
49. Tipp......13.436.....Specnaz.
30. Tipp......13.453.... Straight Flush
44. Tipp......13.466.....AIDAsol
48. Tipp......13.522.....Turbo_Prinz
10. Tipp......13.544.....TBH1414
15. Tipp......13.599.....Carlos Slim
31. Tipp......13.624.....TOP_SELLER
06. Tipp......13.648.....darkpassion
22. Tipp......13.650.....20.000 Volt
20. Tipp......13.663.....Georg_Büchner
21. Tipp......13.755.....saure zitrone
39. Tipp......13.875.....Börsenfan
03. Tipp......14.018.....roller coaster
14. Tipp......14.777.....time traveler
47. Tipp......14.275..... Asterix18
05. Tipp......14.890.....hclsf87  
13. Tipp......15.142.....SyncMaster17  
28. Tipp......17.250.....lars_3  
Wie lautet das Jahreshoch 2016 (XETRA-Schlusskurs) martin30sm
martin30sm:

Jahreshoch 2016_52. Tipp......11.375....martin30sm

41
29.12.15 10:54
#59
04. Tipp......10.550....reymrks
07. Tipp......11.300....Spekulatius19.
52. Tipp......11.375....martin30sm
46. Tipp......11.550.....mr.singh
26. Tipp......11.818....1.Platz
29. Tipp......11.863.....OO7
02. Tipp......11.870 ....Floyd07
51. Tipp......11.958.....Nagrudnik
16. Tipp......11.987.....User Alpha
08. Tipp......12.012.....pepepe
01. Tipp......12.222.....Warp
37. Tipp......12.312.....Eckrentner
45. Tipp......12.375.....1Engel
27. Tipp......12.400.....Coatch
41. Tipp......12.466..... Feuerstarter
32. Tipp......12.521.....TURBO_BULL
18. Tipp......12.666...._Admin
24. Tipp......12.701.....Xetra-DAX
33. Tipp......12.777.....EveningStar
35. Tipp......12.840..... Fibonacci.
28. Tipp......12.855.....Zickzackmaus
12. Tipp......12.865.....Trinkfix
36. Tipp......12.888.....Max.Mustermann
09. Tipp......12.911.....laplace
23. Tipp......13.011.....rgfttx
17. Tipp......13.141.....1yotta
34. Tipp......13.210.....MisterDAX
50. Tipp......13.266..... SagittariusA
11. Tipp......13.333.....MaJoLa
40. Tipp......13.379.....Deep Impact
43. Tipp......13.390.....Zitroneneis
25. Tipp......13.400.....Hanging_Man
38. Tipp......13.418.....Terminator100
42. Tipp......13.425.....1.FCK
19. Tipp......13.432.....pQ1a
49. Tipp......13.436.....Specnaz.
30. Tipp......13.453.... Straight Flush
44. Tipp......13.466.....AIDAsol
48. Tipp......13.522.....Turbo_Prinz
10. Tipp......13.544.....TBH1414
15. Tipp......13.599.....Carlos Slim
31. Tipp......13.624.....TOP_SELLER
06. Tipp......13.648.....darkpassion
22. Tipp......13.650.....20.000 Volt
20. Tipp......13.663.....Georg_Büchner
21. Tipp......13.755.....saure zitrone
39. Tipp......13.875.....Börsenfan
03. Tipp......14.018.....roller coaster

14. Tipp......14.777.....time traveler
47. Tipp......14.275..... Asterix18
05. Tipp......14.890.....hclsf87  
13. Tipp......15.142.....SyncMaster17  
28. Tipp......17.250.....lars_3    
Wie lautet das Jahreshoch 2016 (XETRA-Schlusskurs) Weckmann
Weckmann:

Jahreshoch 2016_53. Tipp...13.124...Weckmann

23
29.12.15 11:02
#60
Bevor ich rausfalle...

04. Tipp......10.550....reymrks
07. Tipp......11.300...Spekulatius19.
51. Tipp......11.375.....martin30sm
46. Tipp......11.550.....mr.singh
26. Tipp......11.818....1.Platz
29. Tipp......11.863.....OO7
02. Tipp......11.870 ....Floyd07
51. Tipp......11.958.....Nagrudnik
16. Tipp......11.987.....User Alpha
08. Tipp......12.012.....pepepe
01. Tipp......12.222.....Warp
37. Tipp......12.312.....Eckrentner
45. Tipp......12.375.....1Engel
27. Tipp......12.400.....Coatch
41. Tipp......12.466..... Feuerstarter
32. Tipp......12.521.....TURBO_BULL
18. Tipp......12.666...._Admin
24. Tipp......12.701.....Xetra-DAX
33. Tipp......12.777.....EveningStar
35. Tipp......12.840..... Fibonacci.
28. Tipp......12.855.....Zickzackmaus
12. Tipp......12.865.....Trinkfix
36. Tipp......12.888.....Max.Mustermann
09. Tipp......12.911.....laplace
23. Tipp......13.011.....rgfttx
53. Tipp......13.124.....Weckmann
17. Tipp......13.141.....1yotta
34. Tipp......13.210.....MisterDAX
50. Tipp......13.266..... SagittariusA
11. Tipp......13.333.....MaJoLa
40. Tipp......13.379.....Deep Impact
43. Tipp......13.390.....Zitroneneis
25. Tipp......13.400.....Hanging_Man
38. Tipp......13.418.....Terminator100
42. Tipp......13.425.....1.FCK
19. Tipp......13.432.....pQ1a
49. Tipp......13.436.....Specnaz.
30. Tipp......13.453.... Straight Flush
44. Tipp......13.466.....AIDAsol
48. Tipp......13.522.....Turbo_Prinz
10. Tipp......13.544.....TBH1414
15. Tipp......13.599.....Carlos Slim
31. Tipp......13.624.....TOP_SELLER
06. Tipp......13.648.....darkpassion
22. Tipp......13.650.....20.000 Volt
20. Tipp......13.663.....Georg_Büchner
21. Tipp......13.755.....saure zitrone
39. Tipp......13.875.....Börsenfan
03. Tipp......14.018.....roller coaster

14. Tipp......14.777.....time traveler
47. Tipp......14.275..... Asterix18
05. Tipp......14.890.....hclsf87  
13. Tipp......15.142.....SyncMaster17  
28. Tipp......17.250.....lars_3    
Wie lautet das Jahreshoch 2016 (XETRA-Schlusskurs) Pollenflug
Pollenflug:

Jahreshoch 2016_54. Tipp...13.354...Pollenflug

19
29.12.15 11:26
#61
04. Tipp......10.550....reymrks
07. Tipp......11.300...Spekulatius19.
51. Tipp......11.375.....martin30sm
46. Tipp......11.550.....mr.singh
26. Tipp......11.818....1.Platz
29. Tipp......11.863.....OO7
02. Tipp......11.870 ....Floyd07
51. Tipp......11.958.....Nagrudnik
16. Tipp......11.987.....User Alpha
08. Tipp......12.012.....pepepe
01. Tipp......12.222.....Warp
37. Tipp......12.312.....Eckrentner
45. Tipp......12.375.....1Engel
27. Tipp......12.400.....Coatch
41. Tipp......12.466..... Feuerstarter
32. Tipp......12.521.....TURBO_BULL
18. Tipp......12.666...._Admin
24. Tipp......12.701.....Xetra-DAX
33. Tipp......12.777.....EveningStar
35. Tipp......12.840..... Fibonacci.
28. Tipp......12.855.....Zickzackmaus
12. Tipp......12.865.....Trinkfix
36. Tipp......12.888.....Max.Mustermann
09. Tipp......12.911.....laplace
23. Tipp......13.011.....rgfttx
53. Tipp......13.124.....Weckmann
17. Tipp......13.141.....1yotta
34. Tipp......13.210.....MisterDAX
50. Tipp......13.266..... SagittariusA
11. Tipp......13.333.....MaJoLa
54. Tipp......13.354.....Pollenflug
40. Tipp......13.379.....Deep Impact
43. Tipp......13.390.....Zitroneneis
25. Tipp......13.400.....Hanging_Man
38. Tipp......13.418.....Terminator100
42. Tipp......13.425.....1.FCK
19. Tipp......13.432.....pQ1a
49. Tipp......13.436.....Specnaz.
30. Tipp......13.453.... Straight Flush
44. Tipp......13.466.....AIDAsol
48. Tipp......13.522.....Turbo_Prinz
10. Tipp......13.544.....TBH1414
15. Tipp......13.599.....Carlos Slim
31. Tipp......13.624.....TOP_SELLER
06. Tipp......13.648.....darkpassion
22. Tipp......13.650.....20.000 Volt
20. Tipp......13.663.....Georg_Büchner

21. Tipp......13.755.....saure zitrone
39. Tipp......13.875.....Börsenfan
03. Tipp......14.018.....roller coaster

14. Tipp......14.777.....time traveler
47. Tipp......14.275..... Asterix18
05. Tipp......14.890.....hclsf87  
13. Tipp......15.142.....SyncMaster17  
28. Tipp......17.250.....lars_3  
Wie lautet das Jahreshoch 2016 (XETRA-Schlusskurs) relaxed
relaxed:

Jahreshoch 2016_55. Tipp...13.100...relaxed

19
29.12.15 12:28
#62
04. Tipp......10.550....reymrks
07. Tipp......11.300...Spekulatius19.
51. Tipp......11.375.....martin30sm
46. Tipp......11.550.....mr.singh
26. Tipp......11.818....1.Platz
29. Tipp......11.863.....OO7
02. Tipp......11.870 ....Floyd07
51. Tipp......11.958.....Nagrudnik
16. Tipp......11.987.....User Alpha
08. Tipp......12.012.....pepepe
01. Tipp......12.222.....Warp
37. Tipp......12.312.....Eckrentner
45. Tipp......12.375.....1Engel
27. Tipp......12.400.....Coatch
41. Tipp......12.466..... Feuerstarter
32. Tipp......12.521.....TURBO_BULL
18. Tipp......12.666...._Admin
24. Tipp......12.701.....Xetra-DAX
33. Tipp......12.777.....EveningStar
35. Tipp......12.840..... Fibonacci.
28. Tipp......12.855.....Zickzackmaus
12. Tipp......12.865.....Trinkfix
36. Tipp......12.888.....Max.Mustermann
09. Tipp......12.911.....laplace
23. Tipp......13.011.....rgfttx
55. Tipp...   13.100..  .relaxed
53. Tipp......13.124.....Weckmann
17. Tipp......13.141.....1yotta
34. Tipp......13.210.....MisterDAX
50. Tipp......13.266..... SagittariusA
11. Tipp......13.333.....MaJoLa
54. Tipp......13.354.....Pollenflug
40. Tipp......13.379.....Deep Impact
43. Tipp......13.390.....Zitroneneis
25. Tipp......13.400.....Hanging_Man
38. Tipp......13.418.....Terminator100
42. Tipp......13.425.....1.FCK
19. Tipp......13.432.....pQ1a
49. Tipp......13.436.....Specnaz.
30. Tipp......13.453.... Straight Flush
44. Tipp......13.466.....AIDAsol
48. Tipp......13.522.....Turbo_Prinz
10. Tipp......13.544.....TBH1414
15. Tipp......13.599.....Carlos Slim
31. Tipp......13.624.....TOP_SELLER
06. Tipp......13.648.....darkpassion
22. Tipp......13.650.....20.000 Volt
20. Tipp......13.663.....Georg_Büchner


21. Tipp......13.755.....saure zitrone
39. Tipp......13.875.....Börsenfan
03. Tipp......14.018.....roller coaster

14. Tipp......14.777.....time traveler
47. Tipp......14.275..... Asterix18
05. Tipp......14.890.....hclsf87  
13. Tipp......15.142.....SyncMaster17  
28. Tipp......17.250.....lars_3
Das Copyright für den Inhalt (Text und Bilder) liegt bei relaxed.
Wie lautet das Jahreshoch 2016 (XETRA-Schlusskurs) tausend unzen
tausend unzen:

Jahreshoch 2016_56. Tipp..12.333.. tausend unzen

18
29.12.15 12:42
#63
04. Tipp......10.550....reymrks
07. Tipp......11.300...Spekulatius19.
51. Tipp......11.375.....martin30sm
46. Tipp......11.550.....mr.singh
26. Tipp......11.818....1.Platz
29. Tipp......11.863.....OO7
02. Tipp......11.870 ....Floyd07
51. Tipp......11.958.....Nagrudnik
16. Tipp......11.987.....User Alpha
08. Tipp......12.012.....pepepe
01. Tipp......12.222.....Warp
37. Tipp......12.312.....Eckrentner
56. Tipp......12.333.....tausend unzen
45. Tipp......12.375.....1Engel
27. Tipp......12.400.....Coatch
41. Tipp......12.466..... Feuerstarter
32. Tipp......12.521.....TURBO_BULL
18. Tipp......12.666...._Admin
24. Tipp......12.701.....Xetra-DAX
33. Tipp......12.777.....EveningStar
35. Tipp......12.840..... Fibonacci.
28. Tipp......12.855.....Zickzackmaus
12. Tipp......12.865.....Trinkfix
36. Tipp......12.888.....Max.Mustermann
09. Tipp......12.911.....laplace
23. Tipp......13.011.....rgfttx
55. Tipp...   13.100..  .relaxed
53. Tipp......13.124.....Weckmann
17. Tipp......13.141.....1yotta
34. Tipp......13.210.....MisterDAX
50. Tipp......13.266..... SagittariusA
11. Tipp......13.333.....MaJoLa
54. Tipp......13.354.....Pollenflug
40. Tipp......13.379.....Deep Impact
43. Tipp......13.390.....Zitroneneis
25. Tipp......13.400.....Hanging_Man
38. Tipp......13.418.....Terminator100
42. Tipp......13.425.....1.FCK
19. Tipp......13.432.....pQ1a
49. Tipp......13.436.....Specnaz.
30. Tipp......13.453.... Straight Flush
44. Tipp......13.466.....AIDAsol
48. Tipp......13.522.....Turbo_Prinz
10. Tipp......13.544.....TBH1414
15. Tipp......13.599.....Carlos Slim
31. Tipp......13.624.....TOP_SELLER
06. Tipp......13.648.....darkpassion
22. Tipp......13.650.....20.000 Volt

20. Tipp......13.663.....Georg_Büchner


21. Tipp......13.755.....saure zitrone
39. Tipp......13.875.....Börsenfan
03. Tipp......14.018.....roller coaster

14. Tipp......14.777.....time traveler
47. Tipp......14.275..... Asterix18
05. Tipp......14.890.....hclsf87  
13. Tipp......15.142.....SyncMaster17  
28. Tipp......17.250.....lars_3  
Wie lautet das Jahreshoch 2016 (XETRA-Schlusskurs) Timchen
Timchen:

Jahreshoch_2016_57.Tipp: 13131 ...timchen

19
29.12.15 22:07
#64
04. Tipp......10.550....reymrks
07. Tipp......11.300...Spekulatius19.
51. Tipp......11.375.....martin30sm
46. Tipp......11.550.....mr.singh
26. Tipp......11.818....1.Platz
29. Tipp......11.863.....OO7
02. Tipp......11.870 ....Floyd07
51. Tipp......11.958.....Nagrudnik
16. Tipp......11.987.....User Alpha
08. Tipp......12.012.....pepepe
01. Tipp......12.222.....Warp
37. Tipp......12.312.....Eckrentner
56. Tipp......12.333.....tausend unzen
45. Tipp......12.375.....1Engel
27. Tipp......12.400.....Coatch
41. Tipp......12.466..... Feuerstarter
32. Tipp......12.521.....TURBO_BULL
18. Tipp......12.666...._Admin
24. Tipp......12.701.....Xetra-DAX
33. Tipp......12.777.....EveningStar
35. Tipp......12.840..... Fibonacci.
28. Tipp......12.855.....Zickzackmaus
12. Tipp......12.865.....Trinkfix
36. Tipp......12.888.....Max.Mustermann
09. Tipp......12.911.....laplace
23. Tipp......13.011.....rgfttx
55. Tipp...   13.100..  .relaxed
53. Tipp......13.124.....Weckmann
57. Tipp......13.131.....timchen
17. Tipp......13.141.....1yotta
34. Tipp......13.210.....MisterDAX
50. Tipp......13.266..... SagittariusA
11. Tipp......13.333.....MaJoLa
54. Tipp......13.354.....Pollenflug
40. Tipp......13.379.....Deep Impact
43. Tipp......13.390.....Zitroneneis
25. Tipp......13.400.....Hanging_Man
38. Tipp......13.418.....Terminator100
42. Tipp......13.425.....1.FCK
19. Tipp......13.432.....pQ1a
49. Tipp......13.436.....Specnaz.
30. Tipp......13.453.... Straight Flush
44. Tipp......13.466.....AIDAsol
48. Tipp......13.522.....Turbo_Prinz
10. Tipp......13.544.....TBH1414
15. Tipp......13.599.....Carlos Slim
31. Tipp......13.624.....TOP_SELLER
06. Tipp......13.648.....darkpassion

22. Tipp......13.650.....20.000 Volt

20. Tipp......13.663.....Georg_Büchner


21. Tipp......13.755.....saure zitrone
39. Tipp......13.875.....Börsenfan
03. Tipp......14.018.....roller coaster

14. Tipp......14.777.....time traveler
47. Tipp......14.275..... Asterix18
05. Tipp......14.890.....hclsf87  
13. Tipp......15.142.....SyncMaster17  
28. Tipp......17.250.....lars_3  
Ein Optimist kauft Gold und Silber, ein Pessimist Konserven.
Wie lautet das Jahreshoch 2016 (XETRA-Schlusskurs) kienberg
kienberg:

Jahreshoch 2016-- 58. Tipp: 12121....Kienberg

6
30.12.15 09:46
#65
Wie lautet das Jahreshoch 2016 (XETRA-Schlusskurs) olejensen
olejensen:

tipp 59......12432

16
30.12.15 09:55
#66
04. Tipp......10.550....reymrks
07. Tipp......11.300...Spekulatius19.
51. Tipp......11.375.....martin30sm
46. Tipp......11.550.....mr.singh
26. Tipp......11.818....1.Platz
29. Tipp......11.863.....OO7
02. Tipp......11.870 ....Floyd07
51. Tipp......11.958.....Nagrudnik
16. Tipp......11.987.....User Alpha
08. Tipp......12.012.....pepepe
01. Tipp......12.222.....Warp
37. Tipp......12.312.....Eckrentner
56. Tipp......12.333.....tausend unzen
45. Tipp......12.375.....1Engel
27. Tipp......12.400.....Coatch
59. Tipp.......12432.....olejensen
41. Tipp......12.466..... Feuerstarter
32. Tipp......12.521.....TURBO_BULL
18. Tipp......12.666...._Admin
24. Tipp......12.701.....Xetra-DAX
33. Tipp......12.777.....EveningStar
35. Tipp......12.840..... Fibonacci.
28. Tipp......12.855.....Zickzackmaus
12. Tipp......12.865.....Trinkfix
36. Tipp......12.888.....Max.Mustermann
09. Tipp......12.911.....laplace
23. Tipp......13.011.....rgfttx
55. Tipp...   13.100..  .relaxed
53. Tipp......13.124.....Weckmann
57. Tipp......13.131.....timchen
17. Tipp......13.141.....1yotta
34. Tipp......13.210.....MisterDAX
50. Tipp......13.266..... SagittariusA
11. Tipp......13.333.....MaJoLa
54. Tipp......13.354.....Pollenflug
40. Tipp......13.379.....Deep Impact
43. Tipp......13.390.....Zitroneneis
25. Tipp......13.400.....Hanging_Man
38. Tipp......13.418.....Terminator100
42. Tipp......13.425.....1.FCK
19. Tipp......13.432.....pQ1a
49. Tipp......13.436.....Specnaz.
30. Tipp......13.453.... Straight Flush
44. Tipp......13.466.....AIDAsol
48. Tipp......13.522.....Turbo_Prinz
10. Tipp......13.544.....TBH1414
15. Tipp......13.599.....Carlos Slim
31. Tipp......13.624.....TOP_SELLER

06. Tipp......13.648.....darkpassion

22. Tipp......13.650.....20.000 Volt

20. Tipp......13.663.....Georg_Büchner


21. Tipp......13.755.....saure zitrone
39. Tipp......13.875.....Börsenfan
03. Tipp......14.018.....roller coaster

14. Tipp......14.777.....time traveler
47. Tipp......14.275..... Asterix18
05. Tipp......14.890.....hclsf87  
13. Tipp......15.142.....SyncMaster17  
28. Tipp......17.250.....lars_3  
Steigen Sie jetzt ein!
Nö...
Wie lautet das Jahreshoch 2016 (XETRA-Schlusskurs) Zuckerberg
Zuckerberg:

Nachtrag für 58. Tipp: 12121....Kienberg

18
30.12.15 10:13
#67
04. Tipp......10.550....reymrks
07. Tipp......11.300...Spekulatius19.
51. Tipp......11.375.....martin30sm
46. Tipp......11.550.....mr.singh
26. Tipp......11.818....1.Platz
29. Tipp......11.863.....OO7
02. Tipp......11.870 ....Floyd07
51. Tipp......11.958.....Nagrudnik
16. Tipp......11.987.....User Alpha
08. Tipp......12.012.....pepepe
58. Tipp......12.121....Kienberg
01. Tipp......12.222.....Warp
37. Tipp......12.312.....Eckrentner
56. Tipp......12.333.....tausend unzen
45. Tipp......12.375.....1Engel
27. Tipp......12.400.....Coatch
59. Tipp.......12432.....olejensen
41. Tipp......12.466..... Feuerstarter
32. Tipp......12.521.....TURBO_BULL
18. Tipp......12.666...._Admin
24. Tipp......12.701.....Xetra-DAX
33. Tipp......12.777.....EveningStar
35. Tipp......12.840..... Fibonacci.
28. Tipp......12.855.....Zickzackmaus
12. Tipp......12.865.....Trinkfix
36. Tipp......12.888.....Max.Mustermann
09. Tipp......12.911.....laplace
23. Tipp......13.011.....rgfttx
55. Tipp...   13.100..  .relaxed
53. Tipp......13.124.....Weckmann
57. Tipp......13.131.....timchen
17. Tipp......13.141.....1yotta
34. Tipp......13.210.....MisterDAX
50. Tipp......13.266..... SagittariusA
11. Tipp......13.333.....MaJoLa
54. Tipp......13.354.....Pollenflug
40. Tipp......13.379.....Deep Impact
43. Tipp......13.390.....Zitroneneis
25. Tipp......13.400.....Hanging_Man
38. Tipp......13.418.....Terminator100
42. Tipp......13.425.....1.FCK
19. Tipp......13.432.....pQ1a
49. Tipp......13.436.....Specnaz.
30. Tipp......13.453.... Straight Flush
44. Tipp......13.466.....AIDAsol
48. Tipp......13.522.....Turbo_Prinz
10. Tipp......13.544.....TBH1414
15. Tipp......13.599.....Carlos Slim
31. Tipp......13.624.....TOP_SELLER
06. Tipp......13.648.....darkpassion
22. Tipp......13.650.....20.000 Volt
20. Tipp......13.663.....Georg_Büchner
21. Tipp......13.755.....saure zitrone
39. Tipp......13.875.....Börsenfan
03. Tipp......14.018.....roller coaster
14. Tipp......14.777.....time traveler
47. Tipp......14.275..... Asterix18
05. Tipp......14.890.....hclsf87  
13. Tipp......15.142.....SyncMaster17  
28. Tipp......17.250.....lars_3  
Wie lautet das Jahreshoch 2016 (XETRA-Schlusskurs) Zuckerberg
Zuckerberg:

♛Jahreshoch_2016_60. Tipp_12.350_Zuckerberg

18
30.12.15 10:16
#68
04. Tipp......10.550....reymrks
07. Tipp......11.300...Spekulatius19.
51. Tipp......11.375.....martin30sm
46. Tipp......11.550.....mr.singh
26. Tipp......11.818....1.Platz
29. Tipp......11.863.....OO7
02. Tipp......11.870 ....Floyd07
51. Tipp......11.958.....Nagrudnik
16. Tipp......11.987.....User Alpha
08. Tipp......12.012.....pepepe
58. Tipp......12.121....Kienberg
01. Tipp......12.222.....Warp
37. Tipp......12.312.....Eckrentner
56. Tipp......12.333.....tausend unzen
60. Tipp......12.350 ... Zuckerberg
45. Tipp......12.375.....1Engel
27. Tipp......12.400.....Coatch
59. Tipp.......12432.....olejensen
41. Tipp......12.466..... Feuerstarter
32. Tipp......12.521.....TURBO_BULL
18. Tipp......12.666...._Admin
24. Tipp......12.701.....Xetra-DAX
33. Tipp......12.777.....EveningStar
35. Tipp......12.840..... Fibonacci.
28. Tipp......12.855.....Zickzackmaus
12. Tipp......12.865.....Trinkfix
36. Tipp......12.888.....Max.Mustermann
09. Tipp......12.911.....laplace
23. Tipp......13.011.....rgfttx
55. Tipp...   13.100..  .relaxed
53. Tipp......13.124.....Weckmann
57. Tipp......13.131.....timchen
17. Tipp......13.141.....1yotta
34. Tipp......13.210.....MisterDAX
50. Tipp......13.266..... SagittariusA
11. Tipp......13.333.....MaJoLa
54. Tipp......13.354.....Pollenflug
40. Tipp......13.379.....Deep Impact
43. Tipp......13.390.....Zitroneneis
25. Tipp......13.400.....Hanging_Man
38. Tipp......13.418.....Terminator100
42. Tipp......13.425.....1.FCK
19. Tipp......13.432.....pQ1a
49. Tipp......13.436.....Specnaz.
30. Tipp......13.453.... Straight Flush
44. Tipp......13.466.....AIDAsol
48. Tipp......13.522.....Turbo_Prinz
10. Tipp......13.544.....TBH1414

15. Tipp......13.599.....Carlos Slim
31. Tipp......13.624.....TOP_SELLER
06. Tipp......13.648.....darkpassion
22. Tipp......13.650.....20.000 Volt
20. Tipp......13.663.....Georg_Büchner
21. Tipp......13.755.....saure zitrone
39. Tipp......13.875.....Börsenfan
03. Tipp......14.018.....roller coaster
14. Tipp......14.777.....time traveler
47. Tipp......14.275..... Asterix18
05. Tipp......14.890.....hclsf87  
13. Tipp......15.142.....SyncMaster17  
28. Tipp......17.250.....lars_3    
Wie lautet das Jahreshoch 2016 (XETRA-Schlusskurs) ToMeister
ToMeister:

Jahreshoch_2016______61. Tipp..13.088....TⓞM

17
30.12.15 14:31
#69
04. Tipp......10.550....reymrks
07. Tipp......11.300...Spekulatius19.
51. Tipp......11.375.....martin30sm
46. Tipp......11.550.....mr.singh
26. Tipp......11.818....1.Platz
29. Tipp......11.863.....OO7
02. Tipp......11.870 ....Floyd07
51. Tipp......11.958.....Nagrudnik
16. Tipp......11.987.....User Alpha
08. Tipp......12.012.....pepepe
58. Tipp......12.121....Kienberg
01. Tipp......12.222.....Warp
37. Tipp......12.312.....Eckrentner
56. Tipp......12.333.....tausend unzen
60. Tipp......12.350 ... Zuckerberg
45. Tipp......12.375.....1Engel
27. Tipp......12.400.....Coatch
59. Tipp......12.432.....olejensen
41. Tipp......12.466..... Feuerstarter
32. Tipp......12.521.....TURBO_BULL
18. Tipp......12.666...._Admin
24. Tipp......12.701.....Xetra-DAX
33. Tipp......12.777.....EveningStar
35. Tipp......12.840..... Fibonacci.
28. Tipp......12.855.....Zickzackmaus
12. Tipp......12.865.....Trinkfix
36. Tipp......12.888.....Max.Mustermann
09. Tipp......12.911.....laplace
23. Tipp......13.011.....rgfttx
61. Tipp......13.088.....ToMeister
55. Tipp...   13.100..  .relaxed
53. Tipp......13.124.....Weckmann
57. Tipp......13.131.....timchen
17. Tipp......13.141.....1yotta
34. Tipp......13.210.....MisterDAX
50. Tipp......13.266..... SagittariusA
11. Tipp......13.333.....MaJoLa
54. Tipp......13.354.....Pollenflug
40. Tipp......13.379.....Deep Impact
43. Tipp......13.390.....Zitroneneis
25. Tipp......13.400.....Hanging_Man
38. Tipp......13.418.....Terminator100
42. Tipp......13.425.....1.FCK
19. Tipp......13.432.....pQ1a
49. Tipp......13.436.....Specnaz.
30. Tipp......13.453.... Straight Flush
44. Tipp......13.466.....AIDAsol
48. Tipp......13.522.....Turbo_Prinz
10. Tipp......13.544.....TBH1414
15. Tipp......13.599.....Carlos Slim
31. Tipp......13.624.....TOP_SELLER
06. Tipp......13.648.....darkpassion
22. Tipp......13.650.....20.000 Volt
20. Tipp......13.663.....Georg_Büchner
21. Tipp......13.755.....saure zitrone
39. Tipp......13.875.....Börsenfan
03. Tipp......14.018.....roller coaster
14. Tipp......14.777.....time traveler
47. Tipp......14.275..... Asterix18
05. Tipp......14.890.....hclsf87  
13. Tipp......15.142.....SyncMaster17  
28. Tipp......17.250.....lars_3    
Wie lautet das Jahreshoch 2016 (XETRA-Schlusskurs) der Sonnenkönig
der Sonnenkö.:

Jahreshoch_2016_62. Tipp..12.111_der Sonnernkönig

16
01.01.16 14:41
#70
04. Tipp......10.550....reymrks
07. Tipp......11.300...Spekulatius19.
51. Tipp......11.375.....martin30sm
46. Tipp......11.550.....mr.singh
26. Tipp......11.818....1.Platz
29. Tipp......11.863.....OO7
02. Tipp......11.870 ....Floyd07
51. Tipp......11.958.....Nagrudnik
16. Tipp......11.987.....User Alpha
08. Tipp......12.012.....pepepe
62. Tipp......12.111....der Sonnernkönig
58. Tipp......12.121....Kienberg
01. Tipp......12.222.....Warp
37. Tipp......12.312.....Eckrentner
56. Tipp......12.333.....tausend unzen
60. Tipp......12.350 ... Zuckerberg
45. Tipp......12.375.....1Engel
27. Tipp......12.400.....Coatch
59. Tipp......12.432.....olejensen
41. Tipp......12.466..... Feuerstarter
32. Tipp......12.521.....TURBO_BULL
18. Tipp......12.666...._Admin
24. Tipp......12.701.....Xetra-DAX
33. Tipp......12.777.....EveningStar
35. Tipp......12.840..... Fibonacci.
28. Tipp......12.855.....Zickzackmaus
12. Tipp......12.865.....Trinkfix
36. Tipp......12.888.....Max.Mustermann
09. Tipp......12.911.....laplace
23. Tipp......13.011.....rgfttx
61. Tipp......13.088.....ToMeister
55. Tipp...   13.100..  .relaxed
53. Tipp......13.124.....Weckmann
57. Tipp......13.131.....timchen
17. Tipp......13.141.....1yotta
34. Tipp......13.210.....MisterDAX
50. Tipp......13.266..... SagittariusA
11. Tipp......13.333.....MaJoLa
54. Tipp......13.354.....Pollenflug
40. Tipp......13.379.....Deep Impact
43. Tipp......13.390.....Zitroneneis
25. Tipp......13.400.....Hanging_Man
38. Tipp......13.418.....Terminator100
42. Tipp......13.425.....1.FCK
19. Tipp......13.432.....pQ1a
49. Tipp......13.436.....Specnaz.
30. Tipp......13.453.... Straight Flush
44. Tipp......13.466.....AIDAsol
48. Tipp......13.522.....Turbo_Prinz
10. Tipp......13.544.....TBH1414
15. Tipp......13.599.....Carlos Slim
31. Tipp......13.624.....TOP_SELLER
06. Tipp......13.648.....darkpassion
22. Tipp......13.650.....20.000 Volt
20. Tipp......13.663.....Georg_Büchner
21. Tipp......13.755.....saure zitrone
39. Tipp......13.875.....Börsenfan
03. Tipp......14.018.....roller coaster
14. Tipp......14.777.....time traveler
47. Tipp......14.275..... Asterix18
05. Tipp......14.890.....hclsf87  
13. Tipp......15.142.....SyncMaster17  
28. Tipp......17.250.....lars_3
Wie lautet das Jahreshoch 2016 (XETRA-Schlusskurs) FredoTorpedo
FredoTorpedo:

Jahreshoch_2016_62. Tipp..14.300_FredoTorpedo

14
02.01.16 19:17
#71

04. Tipp......10.550....reymrks
07. Tipp......11.300...Spekulatius19.
51. Tipp......11.375.....martin30sm
46. Tipp......11.550.....mr.singh
26. Tipp......11.818....1.Platz
29. Tipp......11.863.....OO7
02. Tipp......11.870 ....Floyd07
51. Tipp......11.958.....Nagrudnik
16. Tipp......11.987.....User Alpha
08. Tipp......12.012.....pepepe
62. Tipp......12.111....der Sonnernkönig
58. Tipp......12.121....Kienberg
01. Tipp......12.222.....Warp
37. Tipp......12.312.....Eckrentner
56. Tipp......12.333.....tausend unzen
60. Tipp......12.350 ... Zuckerberg
45. Tipp......12.375.....1Engel
27. Tipp......12.400.....Coatch
59. Tipp......12.432.....olejensen
41. Tipp......12.466..... Feuerstarter
32. Tipp......12.521.....TURBO_BULL
18. Tipp......12.666...._Admin
24. Tipp......12.701.....Xetra-DAX
33. Tipp......12.777.....EveningStar
35. Tipp......12.840..... Fibonacci.
28. Tipp......12.855.....Zickzackmaus
12. Tipp......12.865.....Trinkfix
36. Tipp......12.888.....Max.Mustermann
09. Tipp......12.911.....laplace
23. Tipp......13.011.....rgfttx
61. Tipp......13.088.....ToMeister
55. Tipp...   13.100..  .relaxed
53. Tipp......13.124.....Weckmann
57. Tipp......13.131.....timchen
17. Tipp......13.141.....1yotta
34. Tipp......13.210.....MisterDAX
50. Tipp......13.266..... SagittariusA
11. Tipp......13.333.....MaJoLa
54. Tipp......13.354.....Pollenflug
40. Tipp......13.379.....Deep Impact
43. Tipp......13.390.....Zitroneneis
25. Tipp......13.400.....Hanging_Man
38. Tipp......13.418.....Terminator100
42. Tipp......13.425.....1.FCK
19. Tipp......13.432.....pQ1a
49. Tipp......13.436.....Specnaz.
30. Tipp......13.453.... Straight Flush

44. Tipp......13.466.....AIDAsol
48. Tipp......13.522.....Turbo_Prinz
10. Tipp......13.544.....TBH1414
15. Tipp......13.599.....Carlos Slim
31. Tipp......13.624.....TOP_SELLER
06. Tipp......13.648.....darkpassion
22. Tipp......13.650.....20.000 Volt
20. Tipp......13.663.....Georg_Büchner
21. Tipp......13.755.....saure zitrone
39. Tipp......13.875.....Börsenfan
03. Tipp......14.018.....roller coaster
63. TiPP......14.300.....FredoTorpedo
14. Tipp......14.777.....time traveler
47. Tipp......14.275..... Asterix18
05. Tipp......14.890.....hclsf87  
13. Tipp......15.142.....SyncMaster17  
28. Tipp......17.250.....lars_3
Wie lautet das Jahreshoch 2016 (XETRA-Schlusskurs) FredoTorpedo
FredoTorpedo:

Korrektur: Jahreshoch_2016_63. Tipp..14.300_Fredo

6
02.01.16 19:18
#72
... war der 63. TIpp
Wie lautet das Jahreshoch 2016 (XETRA-Schlusskurs) league leader
league leader:

Jahreshoch_2016_64. Tipp..13.740_ league leader

14
03.01.16 13:25
#73
04. Tipp......10.550....reymrks
07. Tipp......11.300...Spekulatius19.
51. Tipp......11.375.....martin30sm
46. Tipp......11.550.....mr.singh
26. Tipp......11.818....1.Platz
29. Tipp......11.863.....OO7
02. Tipp......11.870 ....Floyd07
51. Tipp......11.958.....Nagrudnik
16. Tipp......11.987.....User Alpha
08. Tipp......12.012.....pepepe
62. Tipp......12.111....der Sonnernkönig
58. Tipp......12.121....Kienberg
01. Tipp......12.222.....Warp
37. Tipp......12.312.....Eckrentner
56. Tipp......12.333.....tausend unzen
60. Tipp......12.350 ... Zuckerberg
45. Tipp......12.375.....1Engel
27. Tipp......12.400.....Coatch
59. Tipp......12.432.....olejensen
41. Tipp......12.466..... Feuerstarter
32. Tipp......12.521.....TURBO_BULL
18. Tipp......12.666...._Admin
24. Tipp......12.701.....Xetra-DAX
33. Tipp......12.777.....EveningStar
35. Tipp......12.840..... Fibonacci.
28. Tipp......12.855.....Zickzackmaus
12. Tipp......12.865.....Trinkfix
36. Tipp......12.888.....Max.Mustermann
09. Tipp......12.911.....laplace
23. Tipp......13.011.....rgfttx
61. Tipp......13.088.....ToMeister
55. Tipp...   13.100..  .relaxed
53. Tipp......13.124.....Weckmann
57. Tipp......13.131.....timchen
17. Tipp......13.141.....1yotta
34. Tipp......13.210.....MisterDAX
50. Tipp......13.266..... SagittariusA
11. Tipp......13.333.....MaJoLa
54. Tipp......13.354.....Pollenflug
40. Tipp......13.379.....Deep Impact
43. Tipp......13.390.....Zitroneneis
25. Tipp......13.400.....Hanging_Man
38. Tipp......13.418.....Terminator100
42. Tipp......13.425.....1.FCK
19. Tipp......13.432.....pQ1a
49. Tipp......13.436.....Specnaz.
30. Tipp......13.453.... Straight Flush

44. Tipp......13.466.....AIDAsol
48. Tipp......13.522.....Turbo_Prinz
10. Tipp......13.544.....TBH1414
15. Tipp......13.599.....Carlos Slim
31. Tipp......13.624.....TOP_SELLER
06. Tipp......13.648.....darkpassion
22. Tipp......13.650.....20.000 Volt
20. Tipp......13.663.....Georg_Büchner
64. Tipp......13.740.....league leader
21. Tipp......13.755.....saure zitrone
39. Tipp......13.875.....Börsenfan
03. Tipp......14.018.....roller coaster
63. TiPP......14.300.....FredoTorpedo
14. Tipp......14.777.....time traveler
47. Tipp......14.275..... Asterix18
05. Tipp......14.890.....hclsf87  
13. Tipp......15.142.....SyncMaster17  
28. Tipp......17.250.....lars_3
Wie lautet das Jahreshoch 2016 (XETRA-Schlusskurs) .Prometheus
.Prometheus:

Jahreshoch_2016_65. Tipp.......11.888_ .Prometheus

13
05.01.16 10:44
#74
04. Tipp......10.550....reymrks
07. Tipp......11.300...Spekulatius19.
51. Tipp......11.375.....martin30sm
46. Tipp......11.550.....mr.singh
26. Tipp......11.818....1.Platz
29. Tipp......11.863.....OO7
02. Tipp......11.870 ....Floyd07
65. Tipp......11.888......Prometheus
51. Tipp......11.958.....Nagrudnik
16. Tipp......11.987.....User Alpha
08. Tipp......12.012.....pepepe
62. Tipp......12.111....der Sonnernkönig
58. Tipp......12.121....Kienberg
01. Tipp......12.222.....Warp
37. Tipp......12.312.....Eckrentner
56. Tipp......12.333.....tausend unzen
60. Tipp......12.350 ... Zuckerberg
45. Tipp......12.375.....1Engel
27. Tipp......12.400.....Coatch
59. Tipp......12.432.....olejensen
41. Tipp......12.466..... Feuerstarter
32. Tipp......12.521.....TURBO_BULL
18. Tipp......12.666...._Admin
24. Tipp......12.701.....Xetra-DAX
33. Tipp......12.777.....EveningStar
35. Tipp......12.840..... Fibonacci.
28. Tipp......12.855.....Zickzackmaus
12. Tipp......12.865.....Trinkfix
36. Tipp......12.888.....Max.Mustermann
09. Tipp......12.911.....laplace
23. Tipp......13.011.....rgfttx
61. Tipp......13.088.....ToMeister
55. Tipp...   13.100..  .relaxed
53. Tipp......13.124.....Weckmann
57. Tipp......13.131.....timchen
17. Tipp......13.141.....1yotta
34. Tipp......13.210.....MisterDAX
50. Tipp......13.266..... SagittariusA
11. Tipp......13.333.....MaJoLa
54. Tipp......13.354.....Pollenflug
40. Tipp......13.379.....Deep Impact
43. Tipp......13.390.....Zitroneneis
25. Tipp......13.400.....Hanging_Man
38. Tipp......13.418.....Terminator100
42. Tipp......13.425.....1.FCK
19. Tipp......13.432.....pQ1a
49. Tipp......13.436.....Specnaz.

30. Tipp......13.453.... Straight Flush
44. Tipp......13.466.....AIDAsol
48. Tipp......13.522.....Turbo_Prinz
10. Tipp......13.544.....TBH1414
15. Tipp......13.599.....Carlos Slim
31. Tipp......13.624.....TOP_SELLER
06. Tipp......13.648.....darkpassion
22. Tipp......13.650.....20.000 Volt
20. Tipp......13.663.....Georg_Büchner
64. Tipp......13.740.....league leader
21. Tipp......13.755.....saure zitrone
39. Tipp......13.875.....Börsenfan
03. Tipp......14.018.....roller coaster
63. TiPP......14.300.....FredoTorpedo
14. Tipp......14.777.....time traveler
47. Tipp......14.275..... Asterix18
05. Tipp......14.890.....hclsf87  
13. Tipp......15.142.....SyncMaster17  
28. Tipp......17.250.....lars_3  
Wie lautet das Jahreshoch 2016 (XETRA-Schlusskurs) EiskalterEngel
EiskalterEngel:

Jahreshoch_2016_66. Tipp_12.150.....EiskalterEngel

13
05.01.16 11:09
#75
04. Tipp......10.550....reymrks
07. Tipp......11.300...Spekulatius19.
51. Tipp......11.375.....martin30sm
46. Tipp......11.550.....mr.singh
26. Tipp......11.818....1.Platz
29. Tipp......11.863.....OO7
02. Tipp......11.870 ....Floyd07
65. Tipp......11.888......Prometheus
51. Tipp......11.958.....Nagrudnik
16. Tipp......11.987.....User Alpha
08. Tipp......12.012.....pepepe
62. Tipp......12.111....der Sonnernkönig
58. Tipp......12.121....Kienberg
66. Tipp......12.150.....EiskalterEngel
01. Tipp......12.222.....Warp
37. Tipp......12.312.....Eckrentner
56. Tipp......12.333.....tausend unzen
60. Tipp......12.350 ... Zuckerberg
45. Tipp......12.375.....1Engel
27. Tipp......12.400.....Coatch
59. Tipp......12.432.....olejensen
41. Tipp......12.466..... Feuerstarter
32. Tipp......12.521.....TURBO_BULL
18. Tipp......12.666...._Admin
24. Tipp......12.701.....Xetra-DAX
33. Tipp......12.777.....EveningStar
35. Tipp......12.840..... Fibonacci.
28. Tipp......12.855.....Zickzackmaus
12. Tipp......12.865.....Trinkfix
36. Tipp......12.888.....Max.Mustermann
09. Tipp......12.911.....laplace
23. Tipp......13.011.....rgfttx
61. Tipp......13.088.....ToMeister
55. Tipp...   13.100..  .relaxed
53. Tipp......13.124.....Weckmann
57. Tipp......13.131.....timchen
17. Tipp......13.141.....1yotta
34. Tipp......13.210.....MisterDAX
50. Tipp......13.266..... SagittariusA
11. Tipp......13.333.....MaJoLa
54. Tipp......13.354.....Pollenflug
40. Tipp......13.379.....Deep Impact
43. Tipp......13.390.....Zitroneneis
25. Tipp......13.400.....Hanging_Man
38. Tipp......13.418.....Terminator100
42. Tipp......13.425.....1.FCK
19. Tipp......13.432.....pQ1a

49. Tipp......13.436.....Specnaz.
30. Tipp......13.453.... Straight Flush
44. Tipp......13.466.....AIDAsol
48. Tipp......13.522.....Turbo_Prinz
10. Tipp......13.544.....TBH1414
15. Tipp......13.599.....Carlos Slim
31. Tipp......13.624.....TOP_SELLER
06. Tipp......13.648.....darkpassion
22. Tipp......13.650.....20.000 Volt
20. Tipp......13.663.....Georg_Büchner
64. Tipp......13.740.....league leader
21. Tipp......13.755.....saure zitrone
39. Tipp......13.875.....Börsenfan
03. Tipp......14.018.....roller coaster
63. TiPP......14.300.....FredoTorpedo
14. Tipp......14.777.....time traveler
47. Tipp......14.275..... Asterix18
05. Tipp......14.890.....hclsf87  
13. Tipp......15.142.....SyncMaster17  
28. Tipp......17.250.....lars_3  

Seite: Übersicht Alle 1 2 3 4 5 ZurückZurück WeiterWeiter

Börsenforum - Gesamtforum - Antwort einfügen - zum ersten Beitrag springen
5 Nutzer wurden vom Verfasser von der Diskussion ausgeschlossen: MarketTrader, rallezockt, Talismann, uljanow, WatcherSG

Neueste Beiträge aus dem DAX Index Forum

  
Wertung Antworten Thema Verfasser letzter Verfasser letzter Beitrag
40 21.736 2019 QV-GDAXi-DJ-GOLD-EURUSD- JPY lo-sh nightfly 12:41
188 303.021 QV ultimate (unlimited) erstdenkendannle. Kellermeister 12:02
50 3.375 Die Links zu den Sternenkinder (DAX Spiel) BackhandSmash BackhandSmash 11:03
312 285.344 COMMERZBANK kaufen Kz. 28 € semico Fridhelmbusch 09:02
2 95 Hot trades Session IQ 177 IQ 177 07:24

--button_text--